Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać osobiście     w terminie do 19.11.2015r. do godz. 15.00  w   Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres  . 
Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Na kopercie należy umieścić dopisek o treści :”Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2015 -nieodpłatna pomoc prawna” ,pieczątkę Podmiotu występującego o dotację  , pełną jego nazwę, adres, numer telefonu oraz nazwisko i telefon osoby upoważnionej do kontaktu.

Poniższe linki zawierają wszelkie niezbędne informacji, załączniki i formularze.

http://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?a=7861
29

PAŹ

2015

11205

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.