Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myszkowskim w 2016 roku.

Zarząd Powiatu w Myszkowie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) do udziału 
w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myszkowskim w 2016 roku. 
 
W skład przedmiotowej komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej zobligowane są do wypełnienia stosownego formularza (link do formularza poniżej) zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłania go na adres Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków w terminie do dnia 13 listopada  2015 roku lub złożenia bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Myszkowie,  (parter). Termin wskazany powyżej jest ostateczny, zgłoszenia składane osobiście lub napływające drogą pocztową po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Przedmiotowy formularz należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby (osób), upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazujących kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej. 
 
W przypadku zgłoszenia się do prac w komisji konkursowej więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Myszkowie stosując kryterium posiadanych przez kandydata kwalifikacji 
i umiejętności, uznanych za przydatne podczas pełnienia funkcji członka komisji konkursowej. 

Formularz do pobrania jest dostępny pod adrasem: http://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?a=7862
 

29

PAŹ

2015

33276

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.