Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

O "Akcji Zima" na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas spotkania poruszano tematy związane przygotowaniem do tegorocznej Akcji Zima. Poniżej relacja z obrad oraz informacje dotyczące utrzymania dróg w zakresie prowadzonym przez Powiat Myszkowski wraz z danymi kontaktowymi.
 
Wprawdzie śniegu jeszcze nie uświadczyliśmy, ale służby odpowiedzialne za działania w zakresie zimowego utrzymania dróg są już gotowe do podjęcia akcji, kiedy tylko zaistnieje potrzeba. Jest to bardzo ważne z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego. 

Głównym przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i omówienie działań w okresie zimowym , a także sprawdzenie procedur reagowania i współdziałania w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub innych anomalii pogodowych. 

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki. Obecni na spotkaniu byli – Radna Powiatu Dorota Kaim-Hagar, Komendant Powiatowy Policji Lech Bugaj, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Dariusz Jurczyk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Migalski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Prokurator Rejonowy Jan Teodorczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Pawlik-Karcz, Powiatowy Lekarz Weterynarii Adam Sroka, Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Marek Olenderek, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Khalid Hagar, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Musialik, Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski (w zastępstwie Burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego), Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Andrzej Kozłowski (w zastępstwie Wójta Poraja Łukasza Stachery), Sekretarz Gminy Niegowa Jerzy Tatarek (w zastępstwie Wójt Niegowy Doroty Hajto-Mazur), pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Bojanek.

komisja bezpieczenstwa.jpg
Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dotyczyły szczegółów Akcji Zima na terenie Powiatu Myszkowskiego

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki przywitał zebranych zapraszając do wspólnej dyskusji i przedstawienia przez przedstawicieli gmin stanu gminnych przygotowań do akcji zima. Znaczenie obopólnej komunikacji w tym zakresie jest duże z uwagi na potrzeby wspólnego koordynowania utrzymania dróg nie tylko podczas rutynowych działań, ale przede wszystkim w przypadku wystąpienia stanów kryzysowych. 
 
Starosta podkreślił konieczność pracy według ściśle określonych w prawie procedur, które jasno określają zakresy działania dla poszczególnych jednostek samorządowych oraz służb.

Ze strony gmin padły rzeczowe dane, które odzwierciedlają aktualny stan przygotowań. Mówiąc krótko: każda posiada sprzęt specjalistyczny i zgromadzone zasoby, które zapewnią sprawne przeprowadzenie Akcji Zima. Gminy są podzielone na odpowiednie obszary ze względu na klasy dróg bądź standardy zimowego utrzymania w zależności od konkretnych dróg.
 
Służby drogowe Powiatu Myszkowskiego, które są odpowiedzialne za utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich, są już przygotowane do zimowego sezonu.

Kontakt całą dobę
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, telefon czynny całą dobę: 
034/314-83-04 lub 314-89-96
Fax: 034/314 83 04
 
Drogi powiatowe – 157,8 km – będą utrzymane w IV Standardzie Zimowego Utrzymania Dróg. 
Drogi Wojewódzkie – 117,7 km – wchodzą w zakres II i III Standardu.
Łączna długość dróg powiatowych i wojewódzkich, na których będzie prowadzona akcja odśnieżania to 275,5 km.
 
W ramach zawartych umów Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje następującym sprzętem:
- pługo-piaskarko-solarka – 5 szt.
- pługo-piaskarka – 3 szt.
- pług ciężki – 2 szt.
- równiarka samojezdna – 1 szt.
- ładowarka do odśnieżania – 1 szt.
- ładowarka do załadunku materiałów – 1 szt.
- ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem do odśnieżania i posypywania chodników – 3 szt.
- zamiatarka chodnikowa – 2 szt.
 
Oprócz wyżej wymienionych pozostały sprzęt może być wykorzystywany w miarę potrzeb. Ponadto użytkowany będzie: ciągnik z pługiem – 1 szt., ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem – 1 szt., koparko-ładowarka „Komatsu” – 1 szt., pług wirnikowy – 1 szt.
 
W zasobach PZS zgromadzono również 358,5 Mg (1 Mg – to jedna tona) soli i 5.176,4 Mg piasku z przeznaczeniem na drogi powiatowe oraz 1.591 Mg soli i 6.061 Mg piasku z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie.
 
Dyżury
Dyżury prowadzone będą przez 24 godz. na dobę przez pracowników PZD natomiast sprzęt zatrudniany jest zgodnie z potrzebą i na wezwanie dyżurnych.
Dyżurni przez cały okres zimowy sporządzają meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponadto na bieżąco udzielamy informacji użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach. 
Bardzo cenne są również informacje otrzymywane na bieżąco z Policji o stanie dróg.
 
Koordynator „Akcji Zima” na poziomie samorządowym
 
W naszym powiecie „akcję zimową” prowadzi i koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Sprawny system zimowego utrzymania dróg to współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za stan dróg. Powołane zostało również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele gmin i jednostek podległych Starostwu, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, PZD.
 
W Starostwie Powiatowym działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 34/315 91 34 w godz. 7.30-15.30) W dni świąteczne PCZK jest zlokalizowane w Państwowej Straży Pożarnej pod nr 313 15 41. 
 
W przypadku zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych zadaniem Centrum jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i koordynacja działań. Bardzo ważna jest również współpraca służb policji i służb drogowych /konieczność kierowania ruchem w czasie trudnej sytuacji na drogach/ sprawdzona w latach ubiegłych. 
 
Procedury reagowania po wystąpieniu obfitych opadów śniegu
 
W przypadku zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych zadaniem Centrum jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i koordynacja działań. Bardzo ważna jest współpraca służb Policji i Służby Drogowej /konieczność kierowania ruchem w czasie trudnej sytuacji na drogach/.
Na teranie naszego powiatu nie wystąpiły sytuacje uniemożliwiające dojazd do miejscowości oddalonych od głównych dróg.
Niemniej jednak są osiedla oddalone od głównych dróg dojazdowych do których sprzęt zostanie skierowany w następnej kolejności po udrożnieniu dróg głównych. 
 
Sposób informowania i ostrzegania mieszkańców oraz podróżnych o sytuacji na drogach
 
Przez cały okres zimowy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przygotowują meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Ponadto na bieżąco udzielane są informacje użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach.
 
Autor:  Rzecznik
15
GRU
2015
8276
razy
czytano

1932/4300

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
komisja bezpieczenstwa_674984378.jpg

komisja bezpieczenstwa_674984378.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski