Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Anna Stelmach z Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego odebrała z rąk Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego akt nadania stopnia awansu zawodowego.
 
Ciągły rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji jest wyznacznikiem profesjonalizmu i zaangażowania w pracę. Zasada ta dotyczy wszystkich zawodów, również pracowników oświaty i nauczycieli. Kadra pedagogiczna ze szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Myszkowski, także angażuje się w proces samorozwoju i pokonuje kolejne szczeble awansu zawodowego.

akt1.jpg
Anna Stelmach za chwilę otrzyma z rąk Wicestarosty Anny Sochy-Korendo tekst ślubowania...

Akt nadania  stopnia  awansu  zawodowego nauczyciela mianowanego Anna Stelmach – ucząca przedmiotów zawodowych - odebrała z rąk Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego. Na uroczystości obecni byli również Członkowie Zarządu Powiatu – Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec oraz Dyrektor ZS nr 1 Eugeniusz Bugaj.

Tuż przed odebraniem aktu mianowana nauczycielka złożyła uroczyste ślubowanie według następującej roty: Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

akt2.jpg
Akt nadania osobiście wręczył Starosta Dariusz Lasecki
 
Akt mianowania poprzedził egzamin, z którym Anna Stelmach znakomicie sobie poradziła. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Zarząd Powiatu. Jej Przewodniczącym był Członek Zarządu Powiatu Jakub Grabowski. W komisji zasiedli również: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Cezary Kierach, Dyrektor szkoły Eugeniusz Bugaj, eksperci z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej Dariusz Włodarczyk oraz Beata Zemła, a także przedstawicielka związku zawodowego Edyta Pisarska.
 
akt3.jpg
W uroczystości uczestniczyli, oprócz awansowanej oraz Starostów Dariusza Laseckiego i Anny Sochy-Korendo, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski i Mariusz Morawiec oraz Dyrektor ZS nr 1 Eugeniusz Bugaj

16

GRU

2015

26835

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

akt1_853549059.jpg

Zdjęcie: akt1_853549059.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.