Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Spektakularny spadek bezrobocia w Powiecie Myszkowskim

Bezrobocie w Powiecie Myszkowskim spada w szybkim tempie. Na koniec 2015 roku odnotowano najniższy poziom bezrobocia od 1998 roku. Oznacza to, że w całej historii Powiatu Myszkowskiego był to pod tym względem najlepszy rok. Sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawiła, na co wpływ miały działania podjęte przez Powiat Myszkowski i szereg projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
 
Kompleksowość działań
Liczby mówią same za siebie. Jeszcze w 2013 roku bez pracy pozostawało 21,5% osób, podczas gdy końcówka roku 2015 przyniosła spadek stopy bezrobocia do poziomu 13,4%. Na koniec 2014 roku poziom ten wynosił 16,2%. 

Gołym okiem widoczna jest pojawiająca się długoterminowa tendencja zmierzająca do minimalizowania bezrobocia, co wskazuje na poprawę w sferze gospodarczej. 
Statystyki te wynikają m.in. z działań w postaci szeregu projektów i programów prowadzonych przez jednostkę Powiatu Myszkowskiego, jaką jest Powiatowy Urząd Pracy. Ogromne znaczenie ma także skuteczna polityka aktywizacji inwestycyjnej naszego terenu, realizowana przez Zarząd Powiatu. 

Ważnym i perspektywicznym ogniwem w łańcuchu tych działań jest sukcesywna sprzedaż przez Powiat Myszkowski terenów inwestycyjnych na uzbrojonych i przygotowanych dla działalności gospodarczej polach będuskich. Firmy, które dotychczas nabyły działki, zaczynają bądź mają w planach rozwijanie swoich inwestycji. Nowe kompleksy zakładowe, które już powstają na wyodrębnionych działkach, stanowią fundament dla zatrudnienia w następnych latach, a co za tym idzie są istotnym prognostykiem na przyszłość.
Warto przy tym zaznaczyć, że w ostatnich dniach sprzedano kolejną nieruchomość, a przetargi na następne są ogłoszone.

Spadek bezrobocia jest procesem rozłożonym w czasie, nie dzieje się natychmiastowo. Dlatego rysująca się tendencja spadku jego poziomu skłania do optymizmu, choć należy pamiętać o złożoności problematyki rynku pracy i trudnych do przewidzenia fluktuacji w sferze społeczno-politycznej, mającej wpływ na czynniki inwestorskie.
 
Podczas spotkania roboczego w Starostwie, w którym wzięli udział Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Dyrektor PUP Marek Węgrzynowicz i Z-ca Dyrektora Marzena Kulak, omawiano aktualną sytuację na rynku pracy oraz zakres działań, jakie Powiat zamierza podjąć w najbliższym czasie. W konsekwencji tych kroków może nastąpić dalszy stopniowy spadek bezrobocia w Powiecie Myszkowskim.
 
- Bardzo ważny jest trend spadku bezrobocia w Powiecie. Kluczem do tego jest działanie kompleksowe, obejmujące nasze wsparcie instytucjonalne, współpracę z inwestorami i kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym wpisujące się w specyfikę rynku pracy. Szereg projektów i programów promujących zatrudnienie, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy jest niezmiernie ważnym elementem tego procesu. Są to realne działania, realna pomoc, w wyniku której wiele osób zdobywa doświadczenie zawodowe, nowe umiejętności i przede wszystkim ma stały, aktywny kontakt z rynkiem pracy. Trzeba też pamiętać, że na poziom zatrudnienia wpływa ilość podmiotów gospodarczych, firm, które stawiają na rozwój w tutejszym otoczeniu. To prosta zasada – im więcej firm skupionych na określonym obszarze, tym większa jego dynamika społeczna i gospodarcza. Obecnie sprzedajemy z sukcesem kolejne tereny inwestycyjne i tworzymy w ten sposób bazę podmiotów gospodarczych na naszym terenie. Chciałbym także podkreślić wyniki naszych szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, których programy szkolne są przystosowane do specyfiki rynku pracy, jaka kształtuje się w całym kraju - mówi Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

bezro1.jpg
Spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym w Myszkowie poświęcone problematyce bezrobociu i rynku pracy; na zdjęciu: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Dyrektor Powiatowego Zarządu Pracy Marek Węgrzynowicz, Z-ca Dyrektora Marzena Kulak
 
Starosta podkreśla zalety współdziałania na kilku co najmniej płaszczyznach. Istotą jest współpraca między instytucjami samorządowymi i światem biznesu. 
Powiatowy Urząd Pracy utrzymuje kontakt z wieloma firmami, które prowadzą działalność na terenie Powiatu Myszkowskiego. 
Ponadto, jak podkreśla Dyrektor Marek Węgrzynowicz, PUP – jako jednostka organizacyjna Powiatu Myszkowskiego – wprowadza szereg inicjatyw, wzmacniających obecność na rynku pracy coraz większej grupy osób.
 
Programy i projekty powiatowe
Spadek bezrobocia w 2015 r. do poziomu 13,4% to w dużej mierze efekt działań w sferze prowadzonych programów i projektów, mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy. 
W 2015 roku PUP pozyskał ponad 12 mln zł, z czego 4 626 900 zł pochodziło z Funduszu Pracy, a 1 385 200 zł z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uzyskano ponad 6 milionów zł (1 339 800 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 2 841 200 zł w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój).
W pozostałej części środków z EFS w 2015 roku realizowano projekty, będące kontynuacją działań z lat poprzednich i rozpoczętych w ubiegłym roku – „Kierunek Przedsiębiorczość”, „Moja Przyszłość to własna firma”, „Dojrzały i Aktywny”, „Nowa Perspektywa”, „Szansa na Pracę”.
Ogółem tymi formami aktywizacji objęto prawie 1100 osób, w tym w ramach:
- staży – 511 osób
- robót publicznych – 136 osób
- prac interwencyjnych – 201 osób
- dotacji na rozpoczęcie działalności – 118 osób
- doposażenia stanowisk pracy – 77 osób
- przygotowania zawodowego i przyuczenia do zawodu – 10 osób
- bonów stażowych – 21 osób
- bonów zasiedleniowych – 11 osób
 
Plany na 2016 rok
Plany na najbliższe lata w dziedzinie ograniczenia poziomu bezrobocia w Powiecie Myszkowskim obejmują wiele aspektów. Poza wspomnianymi wcześniej kompleksowymi działaniami w sferze biznesowo-inwestorskiej, edukacyjnej i instytucjonalnej, istotną rolę odgrywa nieprzerwana praca Powiatowego Urzędu Pracy.
W 2016 r. PUP otrzymał 8 973 900 zł w wyniku podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
PUP ustalił już limity środków w 2016 r. na realizację projektów w ramach priorytetów inwestycyjnych. Jest to 1 621 826 zł na dostęp do zatrudnienia osób poszukujących pracy i biernych zawodowo

Kwota 2 271 421 zł – jest przeznaczona na priorytet dotyczący trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
PUP planuje objęcie aktywizacją zawodową w rozmaitych formach ok. 490 osób. Wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w obszarach składane będą po ogłoszeniu terminów ich naboru.

Środki w wysokości 4 893 052 zł z Funduszu Pracy PUP planuje przeznaczyć na realizację poszczególnych form zatrudnienia dla ok. 500 osób.
Wszystkie działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie są nakierowane na osiągnięcie wymaganego przez Wojewódzki Urząd Pracy kluczowego wskaźnika oceny projektów, jakim jest poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
 
Statystyki wskazują, że obraz zatrudnienia w Powiecie Myszkowskim staje się coraz jaśniejszy. O ile wcześniej poziom bezrobocia był bardzo wysoki, jeden z najwyższych w Województwie Śląskim, o tyle obecnie utrwala się tendencja do znacznej poprawy. Środki, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, jak również zakres projektów i programów oraz ich przystosowanie do specyfiki rynku, przyniosą pomoc wielu kolejnym osobom i mogą dzięki temu przyczynić się do utrzymania spadkowego trendu poziomu bezrobocia.
 
Autor:  Rzecznik
19
STY
2016
23731
razy
czytano

1842/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
bezro1_938344690.jpg

bezro1_938344690.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski