Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W Starostwie Powiatowym trwa Kwalifikacja Wojskowa

Jak co roku o tej porze do Starostwa Powiatowego przybywają młodzi ludzie, aby uczestniczyć w badaniu pod kątem wojskowym. Z młodzieżą spotkali się Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski. Kwalifikacja ruszyła 1 lutego i potrwa do 18 bm.
 
Służba wojskowa nie każdemu pisana, lecz określenie odpowiedniej kategorii wojskowych nadal odgrywa istotną rolę. 
Trudno obecną kwalifikację wojskową porównywać z dawnym poborem, który bardzo dobrze pamiętają osoby w wieku ok. 40 lat i starsze. Zazwyczaj wizyta na Komisji Poborowej wiązała się z dużym stresem i lękiem. Młodzi mężczyźni, otrzymawszy kategorię „A”, musieli odbyć zasadniczą służbę wojskową, co dla wielu było rzeczą nie do pomyślenia. Dziś oczywiście młodzież ma wybór. Szeregi Narodowych Sił Zbrojnych stoją otworem dla tych osób, które zechcą związać swą przyszłość z karierą wojskową.
 
W tym roku do kwalifikacji przystępuje 388 mężczyzn i 13 kobiet (rocznik’97), natomiast łącznie z osobami ze starszych roczników wezwanymi na badanie jest to – 421 osób.

Celem kwalifikacji jest sprawdzenie, w oparciu o badania przeprowadzane przez Powiatową Komisję Lekarską, predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do służby wojskowej. 

kwal11.jpg
Z młodzieżą, przystępującą do kwalifikacji wojskowej, spotkali się Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski - na fotografii z członkami Komisji Lekarskiej - lek. med. Sławomirem Cichoniem, mjr Andrzejem Kowalskim, Martą Marchewką i Urszulą Belicką
 
We wtorek młodzież przystępującą do kwalifikacji odwiedzili Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski.

- Serdecznie witam młodych mieszkańców naszego Powiatu. Zachęcam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, które zostały dla was przygotowane. Z pewnością przybliżą wam one obraz współczesnego wojska. Mam nadzieję, że część z was rozważy możliwość zasilenia polskiej armii - powiedział Starosta Dariusz Lasecki.
 
Wicestarosta Anna Socha-Korendo spytała, czy na sali są osoby gotowe wstąpić w szeregi wojska. Wprawdzie nie padła jednoznaczna deklaratywna odpowiedź, ale obecny na sali, czuwający nad przebiegiem kwalifikacji, mjr Andrzej Kowalski przyznał, że zazwyczaj w wyniki przeprowadzonego badania ok. 10% osób zgłasza zainteresowanie.
 
W myśl przepisów, każda z osób stających do kwalifikacji będzie miała założoną ewidencję wojskową i zostanie zbadana przez Powiatową Komisję Lekarską. Badanie to stanie się podstawą do wydania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz książeczki wojskowej.

kwal2.jpg
Po przeprowadzonym badaniu, młodzież zapoznaje się z materiałami informacyjnymi poświęconymi wojskowości

Na podstawie odbytego badania lekarskiego określana jest dla każdej osoby kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień informują zainteresowanych, o warunkach jakie należy spełnić, aby zostać żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych, żołnierzem w służbie kandydackiej, bądź zawodowej. 

Osoby, które poddały się kwalifikacji wojskowej, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia komisji lekarskiej (po 14 dniach od daty wydania) zostaną przeniesione do rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulowany stosunek w zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

A oto kategorie, które przyznaje Komisja.
 
• kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).
• kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;
• kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;
• kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.
 
Po nadaniu kategorii wojskowej, wszyscy przechodzący kwalifikację zostaną z mocy ustawy automatycznie przeniesieni do rezerwy. 
 

02

LUT

2016

89189

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

kwal11_628280119.jpg

Zdjęcie: kwal11_628280119.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.