Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podsumowanie pracy myszkowskich policjantów w 2015 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie jest w gronie najlepszych jednostek Garnizonu Śląskiego.
 
Roczna odprawa miała miejsce z udziałem samorządowców z Powiatu Myszkowskiego i specjalnych gości. Na spotkaniu obecni byli m.in. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Policji Roman Rabsztyn, Komendant Powiatowej Komendy Policji w Myszkowie Lech Bugaj, Zastępca Komendanta Policji w Myszkowie Jacek Kurdybelski, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Wójt Poraja Łukasz Stachera, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Żarki Stanisława Nowak, Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie Karol Gondro, Prokurator Rejonowy w Myszkowie Jan Teodorczyk.

policja1.jpg
Goście zaproszeni i policjanci podczas rocznej odprawy policji
 
Gości przywitał Komendant Lech Bugaj, który podziękował za współpracę i wsparcie myszkowskim samorządowcom, przedstawicielom województwa i całemu myszkowskiemu garnizonowi.

Warto przy tym zaznaczyć, że wsparcie samorządów jest wymierne. 
W 2015 roku Powiat Myszkowski przekazał policji 30 tys. zł, gminy Myszków, Żarki, Koziegłowy, Poraj – po 10 tys. zł, Niegowa – 3 tys. zł. Myszków i Poraj przekazały również darowizny.

- Bardzo dziękuję Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za wsparcie i remont, dzięki czemu budynek Policji wygląda tak, jak powinien. Pragnę podziękować Panu Komendantowi Powiatowemu i wszystkim policjantom naszej jednostki. Dzięki waszej codziennej pracy spada dynamika przestępstw i mieszkańcy Powiatu Myszkowskiego czują się bezpiecznie]- powiedział Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.
 
Efekty rocznej pracy policjantów przedstawili inp. Lech Bugaj i mł. insp. Jacek Kurdybelski. 

Rok 2015 zapisał się bardzo dobrze w pracy myszkowskich policjantów. W pionach kryminalnym i prewencji oraz ruchu drogowego policja w Myszkowie zanotowała znakomite wyniki, w wielu miernikach ocen osiągając pierwsze miejsce w województwie śląskim.
 
Praca myszkowskiej jednostki budzi uznanie w Komendzie Wojewódzkiej. Policjanci z Myszkowa uchodzą za wzór do naśladowania jeśli chodzi metodykę i organizację pracy.

- Policja myszkowska to jest marka, to jest absolutnie ścisła czołówka Garnizonu Śląskiego i za to chylę przed wami czoła. System funkcjonowania tej jednostki jest bardzo dobrze wypracowany, dzięki czemu liczba przestępstw spada. To jest model wzorcowy]- stwierdził Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Roman Rabsztyn.
 
Efekty pracy pionu kryminalnego zaprezentował mł. insp. Jacek Kurdybelski. Na uwagę zasługuje fakt, że w wyniku pracy myszkowskich policjantów znacznie zmalała dynamika przestępstw, czyli ilość rejestrowanych przestępstw, a wykrycie ogółem pozostaje wysokim poziomie, sięgającym niemal 84 proc. Warto dodać, że wyniki dotyczące wykrycia przestępstw kryminalnych były najwyższe w całym Garnizonie Śląskim.

Procentowy rozkład przestępstw popełnianych w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:
Myszków- 49,4%
Poraj – 18,6%
Koziegłowy – 15,5 %
Żarki – 8,5%
Niegowa – 7,9%
 
Widać z powyższych statystyk, że najwięcej przestępstw ma miejsce w Myszkowie, co wynika z liczby mieszkańców.
Wysoki wynik Poraja (wyższy niż wcześniej) bierze się z jednej sprawy o charakterze gospodarczym, która wygenerowała ponad 100 czynów.
Ważnym aspektem jest spadek liczby przestępstw. O ile w 2012 roku stwierdzono 1849 przestępstw, o tyle w 2015 roku było to 1239. 

Przedstawiono również dane dotyczące przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić, uszkodzeń ciała z uszczerbkiem na zdrowiu, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży pojazdu, uszkodzeń mienia, przestępczości w rodzinie oraz przestępczości narkotykowej.
Liczba przestępstw w powyższych kategoriach także znacznie zmalała – z 699 w 2012 roku do 280 w roku 2015. 

Bardzo mocny spadek zanotowano np. w sferze przestępczości rozbójniczej:
2012 r. – 123
2013 r. – 131
2014 r. – 63
2015 r. – 25

Poziom wykrycia tego typu przestępstw jest na poziomie 92%. Trzeba podkreślić, że tendencja spadkowa dotyczy wszystkich kategorii.
Co ciekawe, w Powiecie Myszkowskim notuje się stosunkowo niewielką liczbę kradzieży samochodu. W 2015 roku stwierdzono 10 takich przypadków, co w porównaniu z sąsiednimi powiatami wskazuje, że Powiat Myszkowski jest pod tym względem miejscem bezpiecznym.
 
W pionie prewencji ważną informacją jest fakt, że wzrosła liczba policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej. Dzięki temu i w tym pionie występuje obniżenie wskaźników przestępstw. Dużą rolę policjanci myszkowscy przykładają do pracy dzielnicowych oraz stosowania bardziej represyjnej polityki wobec osób łamiących przepisy.
 
- Policjantów było w ubiegłym roku więcej na ulicach. Dużą wagę przykładamy do racy dzielnicowych, którzy bardzo dobrze sprawdzają się w diagnozowaniu problemów i rozpoznawaniu zjawisk. To skutkuje np. skierowaniem patroli w konkretne dni i godziny- mówi komendant Lech Bugaj.

policja2.jpg
Komenant Lech Bugaj informuje o efektach pracy policji

Wśród założeń na 2016 rok dla myszkowskiej jednostki wymienia się m.in. opracowanie i wdrożenie mapy zagrożeń w oparciu o dane policyjne i konsultacje społeczne, zwiększenie efektywności na rzecz współpracy ze społeczeństwem, wzrost skuteczności w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy itd.
 

10

LUT

2016

23778

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

policja1_456390613.jpg

Zdjęcie: policja1_456390613.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.