Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starosta Myszkowski ogłasza konkurs na staże zawodowe

„ZOSTAŃ STAŻYSTĄ W STAROSTWIE”
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W MYSZKOWIE
 
Na podstawie Regulaminu konkursu na staże zawodowe w Starostwie Powiatowym w Myszkowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Myszkowskiego nr 5/2016 z dnia 04.02.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na staże zawodowe w Starostwie Powiatowym w Myszkowie „Zostań stażystą w Starostwie” 
 
Starosta Myszkowski
ogłasza nabór na 6-miesięczny staż zawodowy w wydziałach 
Starostwa Powiatowego w Myszkowie
 
Informacje na temat szczegółów rekrutacji, m.in. wydziałów z wolnymi miejscami stażowymi i wymagań dotyczących naboru, zawierają załączniki do ogłoszenia.
 
Termin składania ofert: 25.02.2016 r. do godz. 15.00
 
Kto może aplikować?
1. Do odbycia stażu mogą być skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (szczegóły w Regulaminie);
2. Jedna osoba może aplikować na jedno miejsce stażowe;
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie w formie listu motywacyjnego;
2. Życiorys (CV);
3. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (świadectwo ukończenia  szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach);
4. Kwestionariusz osobowy (załącznik).
 
Zalecana znajomość aktów prawnych:
1. Ustawa o samorządzie powiatowym
 
Lista osób spełniających kryteria formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.powiatmyszkowski.pl, w zakładce „Zostań stażystą w Starostwie”.
 
Miejsce i sposób składania dokumentów:
• osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6 (Biuro mieści się w Sali  Obsługi Interesanta na parterze) z dopiskiem: „Zostań stażystą w Starostwie”,
• pocztą na adres Starostwa: Starostwo Powiatowe, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków  z dopiskiem: „Zostań stażystą w Starostwie” (decyduje  data wpływu oferty).
 
UWAGA: oferty niekompletne oraz złożone po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
 
 
Załączniki do ogłoszenia:
 
 
 

10

LUT

2016

36801

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.