Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 17 lutego 2016 roku
 
w sprawie : zwołania XIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 roku, poz. 1445  z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 26 lutego 2016 roku o godz. 10.30    XIX sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu: z  XVIII sesji  z dnia 29 stycznia 2016 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w  sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/112/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w    art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2016 – 2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w planie budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2016.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.

22

LUT

2016

30614

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.