Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie : zwołania XXI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 roku, poz. 1445  z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10.30 XXI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu: z  XX sesji  z dnia 24 marca 2016 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. Informacja Dyrektora PUP dot. sytuacji na rynku pracy, środków na aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz projektów zrealizowanych przez PUP  w Myszkowie  w 2015 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 r.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2015.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Emila P.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2016 z tytułu subwencji ogólnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Myszkowie  z dnia 27 listopada 2015 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
16. Stanowisko Rady Powiatu w Myszkowie w związku z propozycją budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach projektu pn. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                               Andrzej Jastrzębski

20

KWI

2016

15475

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.