Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 20 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie : zwołania XXI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 roku, poz. 1445  z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10.30 XXI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu: z  XX sesji  z dnia 24 marca 2016 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. Informacja Dyrektora PUP dot. sytuacji na rynku pracy, środków na aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz projektów zrealizowanych przez PUP  w Myszkowie  w 2015 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 r.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2015.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Emila P.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2016 z tytułu subwencji ogólnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Myszkowie  z dnia 27 listopada 2015 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
16. Stanowisko Rady Powiatu w Myszkowie w związku z propozycją budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach projektu pn. „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                               Andrzej Jastrzębski
Autor:  Rzecznik
20
KWI
2016
15547
razy
czytano

1790/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski