Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 16 maja 2016 roku
 
w sprawie : zwołania XXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 roku, poz. 1445  z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 23 maja 2016 roku o godz. 10.30   XXII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu: z  XXI sesji  z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016, omówienie potrzeb wykonania remontów cząstkowych dróg, zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2016.                 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego an lata 2016-2028.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
          Andrzej Jastrzębski

18

MAJ

2016

31429

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.