Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs.

Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dotyczy dofinansowania realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, obejmujący dwa typy projektów:
  • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • Mikroprzedsiębiorstwa,
  • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 dnia 10.08.2016 r.

Więcej informacji: tutaj

31

MAJ

2016

14573

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.