Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zarząd uzyskał absolutorium za rok 2015

Radni Powiatu w Myszkowie uchwalili absolutorium dla Zarządu z wykonania budżetu za rok 2015. Był to najważniejszy punkt tegorocznej sesji absolutoryjnej.
 
Starosta Dariusz Lasecki przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu, jak również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu również zapoznali radnych z pozytywnymi opiniami.
W czasie minionego roku Powiat Myszkowski uzyskał dochody w wysokości 56.855.125,93 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że stanowią ona 102,37% dochodów planowanych. W zestawieniu z dochodami ciekawie prezentuje się wysokość wydatków, która wyniosła 54.840.825,91 zł, czyli 95,74% zaplanowanych wcześniej wydatków.
W roku 2015 Powiat zanotował dodatni wynik finansowy (dochody-wydatki) i wyniósł 2.951.417,40 zł.
Powiat z roku na rok zmniejsza poziom zobowiązań finansowych, wynikających z zaciągniętych kredytów. Tak było i tym razem, w ub. roku poziom zadłużenia zmalał do 14.954.570,00 zł.

Wyniki jednoznacznie dowodzą, że w ubiegłym roku zarządzanie Powiatem pod względem polityki finansowej i działań inwestycyjnych było racjonalne i przemyślane. Dzięki decyzjom Zarządu (Dariusz Lascki - Przewodniczący, Anna Socha-Korendo - Wiceprzewodniczący, Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec), wynik ostateczny przedstawia się bardzo pozytywnie, w związku z czym większość radnych nie miała wątpliwości, co do przyjęcia uchwały absolutoryjnej.

abs1.jpg
Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z wykonania budżetu w roku 2015: od lewej - Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Członkowie - Rafał Kępski, Jakub Grabowski, Mariusz Morawiec

Gościem specjalnym na sesji był Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, który radnym Powiatu życzył dobrych działań na przyszłość.

Dowodem na dobre zarządzanie jest aktywność o charakterze inwestycyjnym. Z ważniejszych działań tego typu, obok realizacji bieżących wydatków pomocy społecznej, prowadzenia programów dla bezrobotnych, Powiat Myszkowski wykorzystał znaczne środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa i ochrony zdrowia:

W gminie Żarki – wykonanie nakładki bitumicznej drogi powiatowej Biskupice-Zaborze-Przybynów oraz przebudowę drogi powiatowej Choroń-Przybynów-Wysoka Lelowska. 
W gminie Niegowa – przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Kotowice-Włodowice; przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Ogorzelnik (udział Gminy Niegowa w wys. 50%); Przebudowa chodnika w ciągu drogi Bliżyce-Sokolniki (udział Gminy Niegowa – 50%)
Gmina Poraj – przebudowa drogi Dębowiec-Choroń; budowa chodnika w ciągu drogi Poraj-Jastrząb (udział Gminy Poraj w wysokości 50%).
Ponadto Powiat Myszkowski przeznaczył środki w wysokości 1.290.018,31 w związku z pozyskaniem promes Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W drugim półroczu 2015 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie otrzymał z budżetu Powiatu Myszkowskiego dotację celową w wysokości 1,5 mln zł na Przebudowę starej części Szpitala – etap II – obejmującą Oddział Dziecięcy wraz z zakupem i montażem mebli. 

Ponadto Powiat może pochwalić się sprzedażą terenów inwestycyjnych na Polach Będuskich, która nadal jest w toku. Ale już dziś widać postępujące prace, prowadzone przez firmę Pureko, które buduje wielką halę produkcyjną. Dzięki intensywnym działaniom Zarządu Powiatu udało się pozyskać inwestorów, którzy w Myszkowie lokują swój biznes.
 
Są to wszystko działania, które zmieniają Powiat Myszkowski na lepsze i przyczyniają się do wyższej jakości życia naszych mieszkańców. A to przecież zaledwie wycinek. Zainteresowanych odsyłamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie można zapoznać się z pełną wersją sprawozdania finansowego za rok 2015.
 
Podczas głosowania doszło jednak do rozbieżności zdań. Radni opozycji, jak nakazuje opozycyjna tradycja, byli przeciwni i głosowali przeciw przyjęciu budżetu.
 
Wątpliwości opozycji wyrażał Wojciech Picheta, stwierdzając, że 2 mln zł powinny być przeznaczone na remont Oddziałów Ginekologii i Chirurgii. Wspomniał także o konieczności remontu dwóch wiaduktów w Kotowicach i Nieradzie, na które środki zostały zdjęte. 
 
Krytyczny był także Piotr Bańka, który uwypuklał brak decyzji w sprawie przyszłości Zespołu Szkół nr 2 na Będuszu, likwidację ZEAS-u w Starostwie Powiatowym, rozszerzenie dyżurów aptek na cały powiat, podczas gdy wcześniej dyżurowały wyłącznie apteki myszkowskie.
 
Starosta Dariusz Lasecki odnosząc się do radnych opozycji przywołał na wstępie fakt obniżenia kredytu z poziomu ok. 17 mln zł do 14 mln 950 tys. zł. 
Starosta wyjaśnił też, że obydwa wiadukty są dopuszczone do ruchu do końca 2017 roku. 
- Ze wstępnych kosztorysów wynika, że obydwa wiadukty są wyliczone na kwotę jeden - 1,5 mln zł i drugi - 1,6 mln zł netto. Nie mieliśmy tych pieniędzy w 2015 r., ale być może będziemy mieli w 2016 r. Jest tylko jeden program, w którym Powiat może ubiegać się o środki na remonty tych wiaduktów. Wy też, kiedy byliście Zarządem, mogliście się o to ubiegać. Dlaczego wtedy tego nie robiliście? My będziemy składać wnioski do końca lutego przyszłego roku do rezerwy rządowej. Można pozyskać środki w wysokości 50% kosztów - mówił Starosta Dariusz Lasecki.

abs2.jpg
Głosowanie nad uchwaleniem absolutorium dla Zarządu

W dalszej części wypowiedzi Starosta odniósł się do kwestii ZS nr 2 na Będuszu, podkreślając niemal zerowy brak naboru do tej szkoły. W tym roku zgłosił się zaledwie jeden uczeń.

W sprawie ZEAS-u Starosta wyjaśnił, że wcześniej pracowało w nim 13 osób, obecnie funkcję wykonują 2 osoby i realizacja zadań przebiega bez przeszkód.
- Wszystko zostaje rozliczane i jest w najlepszej kondycji. Przypomnę, że z tytułu likwidacji ZEAS-u zaoszczędzono w ubiegłym roku 183 tys. zł, a w roku bieżącym będzie to 590 tys. zaoszczędzonych pieniędzy - dodał Starosta.

W kontekście zarzutu o rozszerzenie dyżurów aptek na wszystkie jednostki w powiecie, Starosta wskazał na fakt, iż taki podział nakazują obowiązujące przepisy prawa i gdyby myszkowskie apteki chciały zaskarżyć uchwałę o tym, że inne nie pełnią dyżurów, wygrałyby każde rozstrzygnięcie sądowe. Zdaniem Starosty należało podejść do problemu w sposób solidarny i tak właśnie się stało.
Dziś wszystkie apteki w Powiecie naprzemiennie pełnią dyżury w weekendy i święta (informacja o aktualnych dyżurach znajduje się na stronie internetowej starostwa powiatowego).
 
Ponadto na sesji radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za ubiegły rok oraz na wyrażenie zgody o powierzeniu przez Województwo Śląskie prowadzenia przez Powiat Myszkowski zadania pn. „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drowi wojewódzkiej w Myszkowie i Żarkach”.
 
Autor:  Rzecznik
28
CZE
2016
36122
razy
czytano

1813/4294

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
abs1_385983686.jpg

abs1_385983686.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski