Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie : zwołania XXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 25 sierpnia 2016 roku o godz. 10. 30  XXIV sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej  budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2016 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2015 roku.
7. Sprawozdanie na temat przeprowadzonych remontów i napraw dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez PZD Myszków.
8. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ  w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu i przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w roku 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2028.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
   Andrzej Jastrzębski
 

22

SIE

2016

61134

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.