Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie : zwołania XXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814)

 

p o s t a n a w i a m

 

zwołać na dzień 29 września 2016 roku o godz. 10.30  XXVII sesję Rady  Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej  budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie protokołów z XXIV sesji Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2016 roku, XXV nadzwyczajnej sesji z dnia 5 września 2016 i XXVI nadzwyczajnej sesji z dnia 13 września 2016 roku.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2016 roku.

7.      Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za  I półrocze 2016 roku.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do  Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  w 2016 roku.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2016 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12.  Wnioski i oświadczenia radnych.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

   Andrzej Jastrzębski

 

 

22

WRZ

2016

68522

razy

czytano

Admin

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.