Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konwent Starostów Województw Śląskiego i Małopolskiego

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki reprezentował nasz Powiat podczas kolejnego wspólnego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego, który odbył się 16-17 września w Tomaszowicach koło Krakowa. W obradach wzięło udział ponad czterdziestu starostów oraz członków zarządów powiatów. 
 
Obradom przewodniczyli: Przewodniczący Konwentu Starostów województwa małopolskiego Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski oraz Przewodniczący Konwentu Powiatów województwa śląskiego Andrzej Płonka – Starosta Bielski. W spotkaniu wziął również udział Ludwik Węgrzyn – Prezes Związku Powiatów Polskich ,Starosta Bocheński.  Obrady podzielone zostały na trzy bloki tematyczne: zmiany w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oraz kierunki zmian w systemie edukacji.

konwent1.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki (drugi z prawej) w czasie ogólnej dyskusji poruszył także sprawę dotyczącą Powiatu Myszkowskiego, pytając Ministra o przyszłość Oddziału PAKS w Myszkowie

Na Konwencie zjawił się także Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa, który wraz z Tomaszem Żuchowskim - podsekretarzem Stanu w Ministerstwie zaprezentowali planowane zmiany w prawie budowlanym i planowaniu przestrzennym.

Zmiany w przepisach zawarte będą w Kodeksie urbanistyczno – budowlanym, który zmieni całe otoczenie prawne procesu budowlanego (inwestycyjnego). Projekt ten jeszcze we wrześniu br. ma zostać skierowany do konsultacji publicznych. Nowe prawo ma uspójnić proces planowania przestrzennego oraz proces inwestycyjno – budowlany, dzięki czemu możliwe będzie wyeliminowanie wielu problemów interpretacyjnych.

Obecny na Konwencie Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa przekazał w swoim wystąpieniu:

- Chcemy jeszcze we wrześniu, przy okazji Dnia Budowlanych, skierować projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego do konsultacji publicznych. Celem kodeksu jest przywrócenie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej, usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych. W kodeksie wprowadzono kategorie dotyczące różnych inwestycji. W zależności od ich rodzaju będzie stosowany odpowiedni proces dochodzenia do pozwolenia na budowę albo do momentu,     w różnie interpretowane, co powoduje, że inwestor bardzo często ma problem, żeby je zrozumieć i właściwie stosować. Kodeks którym będzie można zgodnie z prawem rozpocząć budowę. Dzisiaj przepisy regulujące proces budowlany są rozproszone w wielu aktach prawnych, są to pewna całość, która zawiera rozwiązania z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami i innych uregulowań, które dzisiaj regulują sprawy inwestycji drogowych czy  kolejowych. Po przyjęciu kodeksu proces inwestycyjny będzie jasny, klarowny   i sprawniej będzie można budować.
Zmiany w przepisach prawa wymagać  będą również większego zaangażowania gmin w procedowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Minister zapowiedział również zmiany w nadzorze budowlanym zarówno organizacyjne jak i zadaniowe.

konwent2.jpg
Prowadzący Konwent
 
Obecni na Konwencie Starostowie podkreślali, że zmiany prawa budowlanego idą w dobrym kierunku, są pozytywnie oceniane przez samorządowców i inwestorów. Starostowie zwracali uwagę na wiele problemów jakie obecnie występują w procesie inwestycyjnym.

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, oprócz udziału w ogólnej dyskusji, podjął równiez temat bezpośrednio związany z Powiatem Myszkowskim. Zapytał Ministra o sprawę Oddziału PAKS w Myszkowie, który może zostać zamknięty (szeroko pisze o tym prasa), co jest niekorzystne dla mieszkańców. Nie doczekał się jednak odpowiedzi, ponieważ Minister z uwagi na liczne obowiązki, musiał opuścić spotkanie.

W odpowiedzi na liczne zapytania Starostów Minister zapowiedział również, że prowadzone są prace na zwiększeniem środków z budżetu Państwa na remonty i przebudowy dróg lokalnych.

Obecny na Konwencie Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia omówił zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w roku 2017 i w latach następnych.

konwent3.jpg
W Konwencie uczetsniczyło ponad 40 starostów i członków zarządów

Jak przekazał Minister, Rząd chce odejść od dotychczasowych praktyk i planuje stworzyć sieć szpitali, w której  placówki będą funkcjonować przez 4 lata. Zapowiadane zmiany w zasadach finansowania świadczeń w większości przypadków będą miały w roku 2017 charakter pilotażowy. W roku 2017 Ministerstwo planuje przeprowadzić konkursy na SOR-y i Izby przyjęć. Ministerstwo  zapowiada także wdrożenie dwóch programów: Narodowego Programu Zdrowia i Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. 
W części dotyczącej zmian w systemie edukacji udział wzięły: Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty oraz Barbara Nowak -Małopolski Kurator Oświaty. Przedstawiając zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji zmiany w systemie oświaty zwróciły szczególną uwagę na potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego. Ministerstwo wspierając działania samorządów w tym kierunku planuje utworzyć fundusz rozwoju edukacji zawodowej – środki funduszu przeznaczone będą między innymi na doposażenie szkół, kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy oraz inne działania .
 
 

26

WRZ

2016

49618

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

konwent1_15149784.jpg

Zdjęcie: konwent1_15149784.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.