Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

100 lat OSP w Myszkowie-Mrzygłodzie

Już od stu lat jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie-Mrzygłodzie niesie pomoc mieszkańcom. Ten piękny jubileusz stał się kanwą uroczystości, które odbyły się w minioną niedzielę na rynku w Mrzygłodzie. Pod pomnikiem ku pamięci bohaterów powstania styczniowego zgromadzili się strażacy, goście zaproszeni i mieszkańcy. Powiat Myszkowski reprezentowali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Radny Powiatu Józef Lazar.

stolat1.jpg
Zbiórka przed remizą w Mrzygłodzie
 
Przed południem naprzeciwko remizy miała miejsce zbiórka strażackich pododdziałów. Początek uroczystości wyznaczył akt złożenia meldunku Prezesowi Zarządu Miejskiego OSP o gotowości jednostek do obchodów jubileuszu. Ten ważny element poprzedził inauguracyjny koncert Orkiestry Dętej OSP Mrzygłód.
Następnie strażacy, goście i mieszkańcy udali się do kościoła na mszę, celebrowaną przez proboszcza parafii w Mrzygłodzie ks. Jacka Gancarka.

stolat3.jpg
Przemarsz ulicami Mrzygłodu, od lewej: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Sekretarz Urzędu Miasta Myszkowa Sławomir Matyja, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jacek Kurdybelski, Zastępca Komendanta Straży Sebastian Jurczyk

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wójt Włodowic Adam Szmukier, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie Jacek Kurdybelski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP-RP Zdzisław Ucieklak, Prezes Zarządu Powiatowego OSP-RP Wojciech Picheta, Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar, Radne Miasta Myszkowa Zofia Jastrzębska Beata Pochodnia z Przewodniczącym Rady Miasta Myszkowa Jerzym Woszczykiem i in.

stolat2.jpg
Rynek w Mrzygłodzie, pod remizą: w środku Wicestraosta Anna Socha-Korendo, obok Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski
 
Tuż po mszy świętej uroczysty korowód udał się pod pomnik na mrzygłodzkim rynku, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Całość poprowadził Przewodniczący Komitetu Obchodów 100-lecia i Przewodniczący Rady Powiatu w jednej osobie – Andrzej Jastrzębski, który przywitał wszystkich przybyłych, a następnie przekazał głos Prezesowi OSP Myszków-Mrzygłód Stanisławowi Pniakowskiemu. Po oficjalnym przywitaniu gości, zaproszone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

stolat10.jpg
Strażacy podczas meldunku

Długą i pełną sukcesów historię OSP Myszków-Mrzygłód przedstawił druh Jacek Motylewski. Jest to historia długoletnich działań i wsparcia całej Mrzygłodzkiej społeczności oraz sukcesywnego rozwoju jednostki – od zorganizowania w 1916 roku pierwszej Mrzygłodzkiej Straży Ogniowej, powstania Orkiestry Dętej, przez starania o poprawę wyposażenia, budowę remizy strażackiej, przekazanie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo z okazji 50-rocznicy istnienia OSP w Mrzygłodzie, aż po wyszczególnienie ważniejszych akcji. Jak czytamy w historii jednostki: „Strażacy, narażając się niejednokrotnie z całym oddaniem bronili życia i mienia ludzkiego. Bez względu na porę dnia i nocy zawsze byli w pogotowiu do walki z ogniem. Brali czynny udział w likwidacji klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, huragany czy śnieżyce. OSP w Mrzygłodzie zajmowała się nie tylko działalnością statutową, ale również kulturalno-oświatową”.

stolat24.jpg
Marsz w kierunku kościła, na pierwszym planie Wicestarosta Anna Socha-Korendo

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń.
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski odczytał uchwałę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z lutego 2016 roku, na mocy której OSP w Myszkowie-Mrzygłodzie została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i kraju.

stolat14.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo przekazują na ręce Prezesa OSP w Mrzygłodzie Stanisława Pniakowskiego pamiątkowy list gratulacyjny

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: Czesław Goc, Dariusz Marszałek, Robert Marszałek, Tomasz Motylewski, Zdzisław Szczepanek, Rafał Wosik, Mieczysław Motylewski, Roman Kurbiel.

stolat26.jpg
Prezes Stanisław Pniakowski otrzymuje gratulacje od przedstawicieli Rady Miasta Myszkowa - Przewdoniczącego Jerzego Woszczyka, Radnych Zofii Jastrzębskiej i Beaty Pochodni

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali: Jerzy Gonciarz, Adam Pawlik, Eugeniusz Trepka, Rafał Goc, Dariusz Hadziński.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Dawid Woś, Stanisław Zacłona, Łukasz Kurdybelski, Michał Marszałek, Wiktor Rok, Karol Dorobisz.

stolat9.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski prowadził uroczystość
 
W części poświęconej na przemówienia gości, głos zabrał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, gratulując wszystkim strażakom.
- Z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie-Mrzygłodzie, pragnę złożyć Panu Prezesowi i wszystkim strażakom z jednostki najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za dotychczasowy trud. Od lat niesiecie pomoc w najbardziej dramatycznych wydarzeniach i nie bacząc na niebezpieczeństwo często narażacie własne zdrowie, a nawet życie. Dzięki wam mieszkańcy Myszkowa i całego Powiatu mogą czuć się bezpieczniej, ponieważ wasze poświęcenie i nieustanna gotowość są gwarantem tego, że pomoc przyjdzie na czas. Wasza Jednostka OSP dzięki swej działalności tworzy wartość, której nie da się przecenić i nigdy nie będzie dość słów na to, aby wyrazić wdzięczność za wasze poświęcenie. Mam nadzieję, że wychowacie następne pokolenia, które będą obchodzić kolejną okrągłą rocznicę. Życzę wam i waszym rodzinom dużo zdrowia i pomyślności, tyle samo przyjazdów, co wyjazdów na akcje. Niech was święty Florian chroni - powiedział Starosta Dariusz Lasecki, przekazując wspólnie z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo pamiątkowy list gratulacyjny na ręce Prezesa Stanisława Pniakowskiego.

stolat22.jpg
Prezes OSP w Mrzygłodzie Stanisław Pniakowski

Prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski odczytał następnie słowa uznania i gratulacji od Wicewojewody Mariusza Trepki, przesłane w okolicznościowym liście do Prezesa OSP w Mrzygłodzie. 
Wicestarosta Anna Socha-Korendo w imieniu Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy przekazała również na ręce Prezesa stosowny list gratulacyjny, po czym, zabierając głos, życzyła strażakom wielu sukcesów:

- Dziękuję za to wspaniałe 100 lat ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Mrzygłodu, Myszkowa i całego Powaitu. Gratuluję bardzo serdecznie, życzę wielu sukcesów w następnych latach, owocnej służby dla dobra nas wszystkich, zadowolenia w życiu osobistym, zawodowym – powiedziała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

Po przemówieniach gości prowadzący Andrzej Jastrzębski zaprosił wszystkich do wysłuchania kilkunastominutowego koncertu Orkiestry Dętej i złożenia wpisów do księgi pamiątkowej.
Uroczystości zakończyły się okolicznościowym poczęstunkiem w remizie strażackiej.

stolat15.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki życzył strażakom wielu sukcesów

Poniżej fotografie z dekoracji wyróżniających się strażaków, którzy otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Medala za Zasługi dla Pożarnictwa:

stolat122.jpg

stolat13.jpg

Poniżej fotografie z wpisu do księgi pamiątkowej OSP w Mrzygłodzie:

stolat16.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo wpisuje stosowną formułę gratulacyjną...

stolat17.jpg
... w asyście Starosty Dariusza Laseckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego i Radnego Powiatu Józefa Lazara

stolat18.jpg
Swój podpis składa Starosta...

stolat19.jpg
... Przewodniczący i...

stolat20.jpg
... Radny

Poniżej, moment podniesienia flagi państwowej na maszt; na zdjęciu zaproszeni goście pod pomnikiem:

stolat27.jpg
Od lewej: Jacek Motylewski, Stanisław Pniakowski, Andrzej Jastrzębski, Klemens Podlejski, Anna Socha-Korendo, Dariusz Lasecki, Wojciech Picheta, Teresa Bielak, Zofia Jastrzębska, Sergiusz Wiśniewski, Beata Pochodnia, Henryk Motylewski, Sebastian Jurczyk, Sylwia Bubel, Jacek Kurdybelski, Sławomir Matyja, Jerzy Woszczyk, Dorota Ćwiląg, Włodzimierz Żak, Adam Szmukier, Terasa Tutaj, Wacław Gabryś, Beata Buła, Józef Lazar

stolat28.jpg
Przemarsz ulicami Mrzygłodu; na pierwszym planie Dorota Ćwiląg i Radna Zofia Jastrzębska

stolat21.jpgstolat23.jpgstolat25.jpgstolat4.jpgstolat5.jpgstolat6.jpgstolat7.jpgstolat8.jpg
Autor:  Rzecznik
27
WRZ
2016
32571
razy
czytano

1762/4293

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
stolat1_746469483.jpg

stolat1_746469483.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski