Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jesienne prace na drogach powiatowych

Jesień tego roku to ważne inwestycje na drogach powiatowych. Są to roboty drogowe, kontynuowane od kilku miesięcy, jak również nowe, niedawno rozpoczęte prace. Zarząd Powiatu Myszkowskiego regularnie odwiedza i weryfikuje postępy prac. W ostatnich tygodniach członkowie Zarządu wizytowali budowę chodnika w Pińczycach, zakończoną już budowę chodnika w Trzebniowie, jak również sprawdzali zakres prac na drodze Wojsławice-Cynków.

drogi1.jpg
Zarząd Powiatu w Pińczycach, gdzie trwają prace związane z budową chodnika; na zdjęciu: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Zarządu Powiatu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Radny Powiatu Józef Lazar, Radny Gminy Koziegłowy Andrzej Okularczyk

Zarząd Powiatu Myszkowskiego w ramach zarządzania inwestycyjnego na drogach powiatowych podjął w obecnym roku szereg decyzji, dzięki którym wykonano ważne dla mieszkańców inwestycje. Obecnie trwają lub są planowane prace w kilku gminach. Członkowie Zarządu - Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim – systematycznie sprawdzają postępy inwestycji i po raz kolejny odwiedzili miejsca, w których toczą się prace lub zostały właśnie ukończone.

Chodnik w Trzebniowie

Roboty związane z chodnikiem w Trzebniowie już się zakończyły. Wcześniej Zarząd Powiatu naocznie ocenił przebieg robót, które postępowały w szybkim tempie. Obecnie chodnik jest już gotowy i służy mieszkańcom. Członkowie Zarządu pozytywnie zweryfikowali inwestycję, przeprowadzoną w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3806, która objęła odcinek 1300 m. Koszty budowy sięgnęły 295 066 zł i zostały podzielone po połowie między Powiat Myszkowski i Gminę Niegowa.

drogi3.jpg
Budowa chodnika w Trzebniowie została zakończona; tu: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski i Rafał Kępski

Chodnik w Pińczycach

W wyniku przetargu na budowę chodnika w Pińczycach, trwają aktualnie prace przy drodze powiatowej nr 3803 (ul. Ogrodowa). Zarząd Powiatu doprowadził do zawarcia porozumienia z Gminą Koziegłowy, w wyniku którego Gmina w połowie partycypuje w realizacji inwestycji. Szacunkowy koszt zadania to 160.000 zł.

Droga Cynków-Wojsławice

Dobiegają końca prace remontowe na drodze powiatowej Cynków-Wojsławice na odcinku 4,245 km, których koszt wynosi 1.176.380 zł. Warto podkreślić, że Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 942.104 zł (80% wartości zadania).
Zarząd Powiatu ponownie dokonał oględzin robót (wcześniej przebudowę drogi weryfikowano w sierpniu).

Planowane inwestycje

Zarząd Powiatu planuje do końca roku wykonać kolejne zadania drogowe:

• budowa chodnika w Winownie, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2312S. I w tym przypadku koszty zadania rozłożono między Powiat a Gminę Koziegłowy (w stosunku 50/50).
• przebudowa drogi powiatowej nr 1712S na odcinku Niegowa-Ogorzelnik-Zdów. Zadanie to będzie realizowane w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Koszt prac wyniesie szacunkowo 116.600 zł, w tym środki Województwa Śląskiego w wysokości 35.400 zł.
•    Przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Ogorzelnik, odcinek – ul. Bankowa w Niegowie. Koszt inwestycji to 769.843,00 zł. Powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 384.921,00 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Pozostałe koszty zostały podzielone po połowie miedzy Powiat i Gminę Niegowa.
•    Przebudowa drogi powiatowej Lgota Górna-Lgota Mokrzesz-Kuźnica Nowa. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania to 2.379.000,00 zł. Powiat uzyskał dotację w wysokości 1.649.000,00 zł (nie więcej jednak niż 80% wartości zadania) w ramach programu usuwania klęsk żywiołowych.
•    Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S (ul. Częstochowska w Żarkach). Koszty inwestycji sięgają 75.000,00 zł. Należy podkreślić, że Gmina Żarki partycypuje w zadaniu, finansując je w połowie.

12

PAŹ

2016

99965

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

drogi1_813638893.jpg

Zdjęcie: drogi1_813638893.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.