Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do


P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie : zwołania XXIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 października 2016 roku o godz. 10.30  XXIX sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołów z  XXVII sesji z dnia 29 września 2016 roku i XXVIII nadzwyczajnej sesji z dnia 6 października 2016 roku.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7.    Informacja na temat przygotowania dróg do zimowego utrzymania na sezon 2016/2017.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 grudnia 20015 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2016 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2028.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski24

PAŹ

2016

36667

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.