Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.)
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Składanie ofert:
Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 15.02.2017 r. do godziny 15.00 w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42- 300 Myszków

lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek o treści:
„Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2017 na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie kultury i sztuki”

bądź:

Organizacje pozarządowe – Konkurs ofert 2017 na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej”

Wszelkich informacji udziela Biuro Promocji, Kultury i Sportu, pok. 405, tel. 34 315 91 49

Potrzebne załączniki można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie
Oferta zadania publicznego:
wzór oferty
Wzór umowy: umowa
Wzór sprawozdania:sprawozdanie

19

STY

2017

80123

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.