Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie : zwołania XXXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 stycznia 2017 roku o godz. 10.30  XXXII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XXXI  sesji z dnia 29 grudnia 2016 roku.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2017 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2017 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2017 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Andrzej Jastrzębski

19

STY

2017

1799

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.