Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie : zwołania XXXIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 roku, poz. 814 i poz. 1579 )

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 23 lutego 2017 roku o godz. 10.30  XXXIII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji z dnia 26 stycznia 2017 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2016.
8. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu Myszkowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w 2017 roku z tytułu subwencji ogólnej oraz zmian w budżecie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/193/2016 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjmującej „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020 – 2023”
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020 – 2023”
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski

16

LUT

2017

43216

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.