Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kwalifikacja wojskowa w Starostwie Powiatowym

Jak co roku w Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbywa się trzytygodniowe badanie, którego celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

kwalifikacjaaa.jpg
Młodzież przystępująca się do kwalifikacji wojskowej

W tym roku do kwalifikacji przystąpiło 410 osób w tym 9 kobiet (rocznik’98).
Każda zbadana osoba otrzymuje książeczkę w której zapisana jest przydzielona kategoria zdolności do służby wojskowej. Kwalifikacja służy także poszerzeniu wiedzy na temat obronności kraju, a niejednokrotnie wpływa na podjęcie przez młodych ludzi decyzji o własnej drodze życiowej. Młodzież ma okazję zapoznać się z materiałami multimedialnymi z zakresu wojskowości i lepiej zrozumieć ideę obronności.

A oto kategorie, które przyznaje Komisja.
 
• kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).

• kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;

• kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;

• kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.

Osoby, które poddały się kwalifikacji wojskowej, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia komisji lekarskiej (po 14 dniach od daty wydania) zostaną przeniesione do rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulowany stosunek w zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

kwalifikacja.jpg
Od lewej: Pracownik Starostwa Powiatowego Marta Marchewka, lek. med. Sławomir Cichoń, Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie Ewa Danisiewicz i pielęgniarka Urszula Belicka

kwalifikacjaa.jpg

17

LUT

2017

47592

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

kwalifikacjaaa_481551167.jpg

Zdjęcie: kwalifikacjaaa_481551167.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.