Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W minionym tygodniu w Kołobrzegu miało miejsce XII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wśród zaproszonych gości był Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

kongres.jpg
Grupa starostów na przed budynkiem w Kołobrzegu, gdzei odbywało się Zgromadzenie; w środku Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki

W obradach wzięło udział ok. 300 przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu, przedstawiciele Parlamentu i ministerstw. Gości, a wśród nich Starostę Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, powitał Prezes Zarządu ZPP Ludwig Węgrzyn. Podczas Zgromadzenia rozmawiano m.in. na temat dysponowania środkami powiatowymi, o przyszłości i roli, jaką spełniają powiaty.
Delegaci powiatowi przyjęli w czasie dyskusji 6 stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego.

Pierwsze z nich dotyczyło Karty Samorządności, która jest zestawieniem fundamentalnych zasad determinujących kształt i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w kraju, w której powiaty domagają się, aby rządzący i stanowiący prawo szanowali i przestrzegali konstytucyjnych zasad ustroju, zgodnie z którymi to mieszkańcy są gospodarzami lokalnych społeczności i oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot; samorząd terytorialny jest samodzielny i funkcjonuje jako podmiot polityki rozwoju; jednostki samorządu mają prawo swobodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem.

ZPP przyjął także stanowisko w sprawie roli samorządów powiatowych w systemie oświaty, w którym pojawiły się postulaty o większe zaufanie do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzanie oświatą, opracowanie standardów edukacyjnych i ich dostosowanie do sposobu rozdziału środków subwencji oświatowej, a także wprowadzenie zmian w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela i przygotowanie długofalowej strategii rozwoju oświaty.

Zgodnie z kolejnym stanowiskiem ZPP wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie, w zakresie prac nad reformą orzecznictwa, kierunku, który pozwoli powiatom kontynuować realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

ZPP przyjął też stanowisko w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy, w którym pojawił się postulat wydłużenia okresu obowiązywania mechanizmu finansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników urzędów powiatowych.

Ważnym było przyjęcie stanowiska dot. opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. ZPP zaapelował o zmianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki pielęgniarskiej. Konkretnie chodzi o wypracowanie rozwiązania, które pozwoli na finansowanie personelu medycznego w DPS-ach ze środków dedykowanych finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Ostatnie stanowisko dotyczyło roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Jak czytamy w stanowisku - niepokój ZPP wzbudziły ostatnie decyzje rządzących, prowadzące do zmarginalizowania znaczenia powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez odbieranie kompetencji samorządom, likwidowanie instytucji powiatowych i tworzenie w ich miejsce specjalnych jednostek administracji centralnej (np. projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przewidującej likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,  także odbierający starostom m.in. uprawnienia powoływania powiatowych inspektorów sanitarnych).

Ponadto delegaci na Zgromadzeniu przyjęli uchwałę dot. działalności Zarządu w roku 2016. Ważnym punktem było przyjęcie założeń do programu działania w roku bieżącym.

15

MAJ

2017

74432

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

kongres_480786609.jpg

Zdjęcie: kongres_480786609.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.