Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

XXII Zgromadzenie Ogólne ZPP

W minionym tygodniu w Kołobrzegu miało miejsce XII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wśród zaproszonych gości był Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

kongres.jpg
Grupa starostów na przed budynkiem w Kołobrzegu, gdzei odbywało się Zgromadzenie; w środku Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki

W obradach wzięło udział ok. 300 przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatu, przedstawiciele Parlamentu i ministerstw. Gości, a wśród nich Starostę Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, powitał Prezes Zarządu ZPP Ludwig Węgrzyn. Podczas Zgromadzenia rozmawiano m.in. na temat dysponowania środkami powiatowymi, o przyszłości i roli, jaką spełniają powiaty.
Delegaci powiatowi przyjęli w czasie dyskusji 6 stanowisk w sprawach dotyczących samorządu powiatowego.

Pierwsze z nich dotyczyło Karty Samorządności, która jest zestawieniem fundamentalnych zasad determinujących kształt i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w kraju, w której powiaty domagają się, aby rządzący i stanowiący prawo szanowali i przestrzegali konstytucyjnych zasad ustroju, zgodnie z którymi to mieszkańcy są gospodarzami lokalnych społeczności i oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot; samorząd terytorialny jest samodzielny i funkcjonuje jako podmiot polityki rozwoju; jednostki samorządu mają prawo swobodnie kształtować gospodarowanie swoim majątkiem.

ZPP przyjął także stanowisko w sprawie roli samorządów powiatowych w systemie oświaty, w którym pojawiły się postulaty o większe zaufanie do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzanie oświatą, opracowanie standardów edukacyjnych i ich dostosowanie do sposobu rozdziału środków subwencji oświatowej, a także wprowadzenie zmian w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela i przygotowanie długofalowej strategii rozwoju oświaty.

Zgodnie z kolejnym stanowiskiem ZPP wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie, w zakresie prac nad reformą orzecznictwa, kierunku, który pozwoli powiatom kontynuować realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

ZPP przyjął też stanowisko w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy, w którym pojawił się postulat wydłużenia okresu obowiązywania mechanizmu finansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników urzędów powiatowych.

Ważnym było przyjęcie stanowiska dot. opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. ZPP zaapelował o zmianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki pielęgniarskiej. Konkretnie chodzi o wypracowanie rozwiązania, które pozwoli na finansowanie personelu medycznego w DPS-ach ze środków dedykowanych finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Ostatnie stanowisko dotyczyło roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Jak czytamy w stanowisku - niepokój ZPP wzbudziły ostatnie decyzje rządzących, prowadzące do zmarginalizowania znaczenia powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez odbieranie kompetencji samorządom, likwidowanie instytucji powiatowych i tworzenie w ich miejsce specjalnych jednostek administracji centralnej (np. projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przewidującej likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,  także odbierający starostom m.in. uprawnienia powoływania powiatowych inspektorów sanitarnych).

Ponadto delegaci na Zgromadzeniu przyjęli uchwałę dot. działalności Zarządu w roku 2016. Ważnym punktem było przyjęcie założeń do programu działania w roku bieżącym.

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
15
MAJ
2017
74620
razy
czytano

1617/4304

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
kongres_480786609.jpg

kongres_480786609.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski