Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie : zwołania XLIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814 i poz.1579, poz.1948, z 2017 poz.730)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 października 2017 roku o godz. 10.30  XLIII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,                z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu XLII sesji z dnia 28 września 2017 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie dot. przygotowania dróg do zimowego utrzymania na sezon 2017/2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok i 2018 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im.
H. Kołłątaja w Myszkowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Myszkowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie;
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Żarkach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach;
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie w Branżową Szkołę I stopnia w Myszkowie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie;
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie w Specjalną Branżową Szkołę I stopnia w Myszkowie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego  na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017 – 2028.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.


23

PAŹ

2017

54860

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.