Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie : zwołania XLIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814 i poz.1579, poz.1948, z 2017 poz.730)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 października 2017 roku o godz. 10.30  XLIII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,                z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu XLII sesji z dnia 28 września 2017 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie dot. przygotowania dróg do zimowego utrzymania na sezon 2017/2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok i 2018 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im.
H. Kołłątaja w Myszkowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Myszkowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie;
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Żarkach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach;
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie w Branżową Szkołę I stopnia w Myszkowie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie;
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie w Specjalną Branżową Szkołę I stopnia w Myszkowie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego  na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017 – 2028.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.


Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
23
PAŹ
2017
55062
razy
czytano

1509/4304

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski