Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W Sosnowcu odbyła się XLIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Uczestniczyło w niej 78 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 133 gminy i powiaty członkowskie Związku. Powiat Myszkowski reprezentował Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

sesjazgromadzenia.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W sesji której wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego, Śląski Urząd Wojewódzki – jako przedstawiciel Wojewody Śląskiego Krzysztof Nowak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak i Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Tadeusz Rzepecki.

Zgromadzenie Ogólne Związku w trakcie XLIII sesji przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących - istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego - kwestiach:
1)    ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001);
2)    ws. projektu ustawy o jawności życia publicznego;
3)    ws. przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
4)    ws. stworzenia możliwości udziału jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był organ tej jednostki;
5)    ws. art. 243 ustawy o finansach publicznych;
6)    ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne;
7)    ws. zmniejszenia puli środków na ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
8)    ws. Programu dla Śląska (projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

Zgromadzenie Ogólne Związku poparło krytyczne stanowisko przyjęte w dniu 29 listopada 2017 r. przez sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001).

Zgromadzeni delegaci wyrazili zaniepokojenie projektem ustawy o jawności życia publicznego. W ocenie samorządów lokalnych proces legislacyjny następuje z dużym pośpiechem, który uniemożliwia respektowanie zasad prawidłowej legislacji. Ustawa ta prawdopodobnie wiązać się będzie z poniesieniem przez gminy i powiaty dodatkowych kosztów ze względu na potrzebę zatrudnienia nowych pracowników w urzędach i starostwach.

Podczas XLIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku debatowano również na temat zjawiska wznawiania działalności górniczej na terenach zaniechanej poprzednio eksploatacji górniczej. Stwierdzono, iż na mocy obecnie obowiązujących przepisów samorząd lokalny podlega prawnym ograniczeniom w zakresie formułowania wymogów dotyczących prowadzenia działalności górniczej z uwzględnieniem lokalnych warunków, co często powoduje negatywne skutki dla przestrzeni gmin górniczych (np. uszkodzenia domów mieszkalnych) w długim okresie czasu i jest bardzo uciążliwe dla wielu mieszkańców.

W trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku dyskutowano też na temat oświetlenia ulicznego i potrzeby jego przebudowy. Stwierdzono, iż w wielu przypadkach infrastruktura oświetleniowa nie jest własnością gminy tylko przedsiębiorstwa energetycznego. To z kolei często uniemożliwia gminom przeprowadzenie modernizacji przestarzałych punktów świetlnych lub znacznie wydłuża ten proces.

sesjazgromadzenia2.jpg

11

GRU

2017

94532

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

sesjazgromadzenia_413994483.jpg

Zdjęcie: sesjazgromadzenia_413994483.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.