Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie : zwołania XLVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.30  XLVI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,                z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wytypowanie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu do użytkowania.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2017-2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018 – 2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok.
a) Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo – Finansowej,
b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo – Finansowej.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e) Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
f) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
14. Przyjęcie apelu do Spółki Akcyjnej TAURON Polska Energia o przywrócenie w Rejonie Energetycznym Myszków  punktu obsługi klienta w budynku TAURON -u, przy ul. Jana Pawła II w Myszkowie.
15. Przyjęcie protokołu XLV sesji z dnia 30 listopada 2017 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
 Andrzej Jastrzębski

21

GRU

2017

57139

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.