Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szansa na rozwój przedsiębiorców w nowym roku

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mają szansę na dofinansowanie projektów wprowadzających na rynek nowy produkt bądź usługę. 29 grudnia 2017 wystartował nabór wniosków w kolejnym konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości „Innowacje w MŚP”, w którym można otrzymać dofinansowanie sięgające 50% kosztów kwalifikowanych. To dobry czas na zaplanowanie inwestycji, podnoszącej konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wnioski można składać do 7 lutego 2018 r. Do rozdysponowania ponad 66 mln złotych.

Zainteresowanie tego typu wsparciem w naszym regionie rośnie.

Na co można zdobyć fundusze?

Projekty mają służyć rozwojowi naszego regionu, dlatego też muszą być realizowane w województwie śląskim. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie musisz zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje uzyskasz dodatkowe punkty. W naszym regionie są nimi: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Dofinansowanie przyznane zostanie projektom wprowadzającym innowacje technologiczne (produktowe i procesowe), np. nowe lub udoskonalone produkty i metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać usprawnienia technologiczne.
Za nowatorski może zostać uznany produkt lub proces, który jest stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata.

Nie zapomnij!
Musisz dołączyć do wniosku aplikacyjnego opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą.

Możesz uzyskać fundusze m.in. na: koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współfinansujemy również koszty promocji projektu, np. publikacje w mediach, reklamy czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej od organizatora imprezy targowej. Wydatki na promocję mogą sięgać 10 % wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych. Do wsparcia nie będą natomiast kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej.

Finanse

Minimalna wartość dofinansowania, o którą możesz się starać, sięga 100 000 zł, maksymalna — 3 000 000 zł, przy maksymalnej wartość projektu - 50 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga do 50 % (dla pomocy de minimis).

Terminy

Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie masz dwa lata na zrealizowanie projektu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie www.rpo.slaskie.pl oraz scp-slask.pl

03

STY

2018

52650

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.