Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budżet Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok przedstawia się bardzo interesująco. W planach ważne inwestycje – kontynuacja przebudowy Szpitala Powiatowego, projekty edukacyjne, remonty dróg powiatowych. Projekt uchwały budżetowej, przygotowany przez Zarząd Powiatu został przedstawiony na ostatniej sesji. 
 
sesja1.jpg
Projekt budżetu na 2018 rok przygotowany przez Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dariusz Lsecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński został przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Powiatu

Punkt dotyczący uchwalenia budżetu był jednym z istotniejszych podczas obrad grudniowej sesji Rady Powiatu. 

Starosta Dariusz Lasecki przedstawił projekt uchwały budżetowej oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Nad projektem budżetu pracował Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński. Budżet jest gruntownie przemyślany i gwarantuje realizację założonych planów. Na uwagę – obok wydatków bieżących – zasługują środki majątkowe przeznaczone na inwestycje oraz programy edukacyjne i społeczne.
 
Integralną częścią budżetu jest wprowadzona przez Zarząd Powiatu autopoprawka do pierwotnego projektu, która zwiększa prognozowane dochody w dziale oświata i wychowanie o 31 200 zł oraz wydatki w działach transport i łączność oraz oświata i wychowanie o 158 200 z. Ostatecznie planowane dochody ogółem wyniosą 60 479 629 zł, wydatki zaś 64 226 629 zł.
Szczegóły autopoprawki przedstawił radnym Starosta Dariusz Lasecki.

sesja3.jpg
Koalicja głosuje za budżetem: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Człokowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński, Prezydium Rady - Przewodniczący Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodnicząca Grażyna Kolasa-Gotkowska, Wiceprzewodniczący Jan Kieras, Radni Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar (poza kadrem - jako członek komisji uchwał i wniosków), Krzysztof Klimek, Michał Trojakowski
 
Przed głosowaniem radni zapoznali się z opiniami wszystkich komisji Rady, które były pozytywne.
W imieniu radnych Koalicji (Platforma Obywatelska, Komitet „Przyszłość”, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej) radny Rafał Kępski zarekomendował przyjęcie budżetu.
 
- Jest to budżet gwarantujący realizację zaplanowanych inwestycji oraz zadań bieżących Starostwa i jednostek organizacyjnych. Projekt Budżet Powiatu na, nad którym dzisiaj pracujemy, jest budżetem rozważnym i racjonalnym, a zaplanowane wydatki i dochody są realnymi do osiągnięcia kwotami . Budżet ten gwarantuje realizację inwestycji zapewniających rozwój Powiatu oraz wszystkich zadań nałożonych na Powiat w zakresie  oświaty, służby zdrowia, rozwoju infrastruktury drogowej i innych zadań - mówił radny Rafał Kępski.

sesja2.jpg
Prezydium Rady w czasie obrad: Przewodniczący Andrzej Jastrzębski i dwoje Wiceprzewodniczących Grażyna-Kolasa Gotkowska i Jan Kieras
 
Radny przestawił także wybrane plany inwestycyjne, które dowodzą tego, że polityka inwestycyjna i finansowa Zarządu Powiatu jest skrupulatna i rozwojowa.
 
Łącznie zaplanowano ok. 14 350 928 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne i pozostałą działalność.
 
Spośród planowanych inwestycji jedną z najważniejszych jest kontynuacja przebudowy Szpitala w Myszkowie. Zarząd zaproponował przeznaczenie na remont starej jego części 1,2 mln zł. To już piąty etap trwających przez całą obecną kadencję prac remontowych. Dzięki decyzjom Zarządu w zakresie finansowania inwestycji Szpital dysponuje znakomitymi warunkami lokalowymi i zaawansowanym sprzętem.
 
Drogi powiatowe stanowią niezmiernie ważną dziedzinę działalności Powiatu. Warto zaznaczyć, że plany inwestycyjne są bardzo rozbudowane w tym zakresie. Przeprowadzona zostanie m.in. budowa wiaduktu w Nieradzie, przebudowa ul. Częstochowskiej w Żarkach, budowa chodników w Moczydłach, Poraju, Koziegłowach i wiele innych. Są to inwestycje, które wnoszą realny wkład w jakość życia mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Warto zaznaczyć, że realizacja inwestycji obejmuje różne gminy Powiatu, z którymi zawierane są umowy w ramach samorządowej współpracy.
Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano ponad 8,7 mln zł.

sesja4.jpg
Panorama obrad sesji Rady Powiatu
 
Ważne inwestycje i działania podejmowane będą w zakresie edukacji i realizacji projektów edukacyjnych.
 
Łącznie na inwestycje i realizację projektów edukacyjnych w oświacie planuje się przeznaczyć 3,6 mln zł, w tym ze środków unijnych 1,15 mln zł.
 
Wypada podkreślić, że w 2018 roku Powiat Myszkowski jest zmuszony dołożyć do oświaty 1,8 mln zł. Wynika to z faktu, że planowane wydatki oświatowe obejmują prawie 15,7 mln, podczas gdy subwencja oświatowa, która powiat otrzyma wynosi zaledwie 13 mln 523 zł.
 
Zarząd Powiatu planuje także rozbudowę rozbudowę bazy oświatowej i infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w postaci budowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie i sali gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie.
 
Budżet został przyjęty większością głosów. 
 

03

STY

2018

76690

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

sesja1_621730847.jpg

Zdjęcie: sesja1_621730847.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.