Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Budżet 2018 uchwalony

Budżet Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok przedstawia się bardzo interesująco. W planach ważne inwestycje – kontynuacja przebudowy Szpitala Powiatowego, projekty edukacyjne, remonty dróg powiatowych. Projekt uchwały budżetowej, przygotowany przez Zarząd Powiatu został przedstawiony na ostatniej sesji. 
 
sesja1.jpg
Projekt budżetu na 2018 rok przygotowany przez Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dariusz Lsecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński został przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Powiatu

Punkt dotyczący uchwalenia budżetu był jednym z istotniejszych podczas obrad grudniowej sesji Rady Powiatu. 

Starosta Dariusz Lasecki przedstawił projekt uchwały budżetowej oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Nad projektem budżetu pracował Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński. Budżet jest gruntownie przemyślany i gwarantuje realizację założonych planów. Na uwagę – obok wydatków bieżących – zasługują środki majątkowe przeznaczone na inwestycje oraz programy edukacyjne i społeczne.
 
Integralną częścią budżetu jest wprowadzona przez Zarząd Powiatu autopoprawka do pierwotnego projektu, która zwiększa prognozowane dochody w dziale oświata i wychowanie o 31 200 zł oraz wydatki w działach transport i łączność oraz oświata i wychowanie o 158 200 z. Ostatecznie planowane dochody ogółem wyniosą 60 479 629 zł, wydatki zaś 64 226 629 zł.
Szczegóły autopoprawki przedstawił radnym Starosta Dariusz Lasecki.

sesja3.jpg
Koalicja głosuje za budżetem: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Człokowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński, Prezydium Rady - Przewodniczący Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodnicząca Grażyna Kolasa-Gotkowska, Wiceprzewodniczący Jan Kieras, Radni Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar (poza kadrem - jako członek komisji uchwał i wniosków), Krzysztof Klimek, Michał Trojakowski
 
Przed głosowaniem radni zapoznali się z opiniami wszystkich komisji Rady, które były pozytywne.
W imieniu radnych Koalicji (Platforma Obywatelska, Komitet „Przyszłość”, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej) radny Rafał Kępski zarekomendował przyjęcie budżetu.
 
- Jest to budżet gwarantujący realizację zaplanowanych inwestycji oraz zadań bieżących Starostwa i jednostek organizacyjnych. Projekt Budżet Powiatu na, nad którym dzisiaj pracujemy, jest budżetem rozważnym i racjonalnym, a zaplanowane wydatki i dochody są realnymi do osiągnięcia kwotami . Budżet ten gwarantuje realizację inwestycji zapewniających rozwój Powiatu oraz wszystkich zadań nałożonych na Powiat w zakresie  oświaty, służby zdrowia, rozwoju infrastruktury drogowej i innych zadań - mówił radny Rafał Kępski.

sesja2.jpg
Prezydium Rady w czasie obrad: Przewodniczący Andrzej Jastrzębski i dwoje Wiceprzewodniczących Grażyna-Kolasa Gotkowska i Jan Kieras
 
Radny przestawił także wybrane plany inwestycyjne, które dowodzą tego, że polityka inwestycyjna i finansowa Zarządu Powiatu jest skrupulatna i rozwojowa.
 
Łącznie zaplanowano ok. 14 350 928 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne i pozostałą działalność.
 
Spośród planowanych inwestycji jedną z najważniejszych jest kontynuacja przebudowy Szpitala w Myszkowie. Zarząd zaproponował przeznaczenie na remont starej jego części 1,2 mln zł. To już piąty etap trwających przez całą obecną kadencję prac remontowych. Dzięki decyzjom Zarządu w zakresie finansowania inwestycji Szpital dysponuje znakomitymi warunkami lokalowymi i zaawansowanym sprzętem.
 
Drogi powiatowe stanowią niezmiernie ważną dziedzinę działalności Powiatu. Warto zaznaczyć, że plany inwestycyjne są bardzo rozbudowane w tym zakresie. Przeprowadzona zostanie m.in. budowa wiaduktu w Nieradzie, przebudowa ul. Częstochowskiej w Żarkach, budowa chodników w Moczydłach, Poraju, Koziegłowach i wiele innych. Są to inwestycje, które wnoszą realny wkład w jakość życia mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Warto zaznaczyć, że realizacja inwestycji obejmuje różne gminy Powiatu, z którymi zawierane są umowy w ramach samorządowej współpracy.
Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano ponad 8,7 mln zł.

sesja4.jpg
Panorama obrad sesji Rady Powiatu
 
Ważne inwestycje i działania podejmowane będą w zakresie edukacji i realizacji projektów edukacyjnych.
 
Łącznie na inwestycje i realizację projektów edukacyjnych w oświacie planuje się przeznaczyć 3,6 mln zł, w tym ze środków unijnych 1,15 mln zł.
 
Wypada podkreślić, że w 2018 roku Powiat Myszkowski jest zmuszony dołożyć do oświaty 1,8 mln zł. Wynika to z faktu, że planowane wydatki oświatowe obejmują prawie 15,7 mln, podczas gdy subwencja oświatowa, która powiat otrzyma wynosi zaledwie 13 mln 523 zł.
 
Zarząd Powiatu planuje także rozbudowę rozbudowę bazy oświatowej i infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w postaci budowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie i sali gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie.
 
Budżet został przyjęty większością głosów. 
 
Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
03
STY
2018
76742
razy
czytano

1380/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
sesja1_621730847.jpg

sesja1_621730847.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski