Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Uchwała o zamiarze likwidacji szkół w ZS nr 2

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu podjęta została uchwała o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie. Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem jest brak zainteresowania uczniów naborem do Technikum. Decyzję o nieutworzeniu pierwszej klasy po raz pierwszy podjął poprzedni Zarząd w roku 2014. Uchwała ma charakter intencyjny. 
 
Pytanie zasadnicze brzmi: jaki sens ma utrzymywanie szkoły, w której nie ma uczniów, w której po prostu nie ma kogo uczyć, a sale lekcyjne są przez cały tydzień puste (z wyjątkiem dwóch weekendów, kiedy uczą się dorośli)? Prawda jest taka, że szkoła działa obecnie przez 4 dni w miesiącu.
 
Od dłuższego czasu młodzież gimnazjalna wykazuje słabe zainteresowanie ofertą ZS nr 2, wybierając inne placówki. Jest to długotrwała tendencja, utrzymująca się od wielu lat.
 
Nabór do pierwszej klasy w ZS nr 2 przedstawiał się w ostatnich latach następująco:

tabelka.jpg 

Tak to wygląda. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne wiele. Trzeba jednak pamiętać o regularnie zmniejszającej się liczbie absolwentów gimnazjów, z których większość wybierała inne placówki. Podjęto wiele kroków, aby utrzymać zainteresowanie szkołą – angażował się Dyrektor szkoły, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie naboru, grono pedagogiczne, Zarząd Powiatu i Starostwo Powiatowe. Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu wyłącznie do tej szkoły naboru do zawodu technika weterynarii. Jednak tendencja się utrzymała.
 
Podjęta przez Radę uchwała o zamiarze likwidacji odnosi się do wchodzących w skład ZS nr 2 szkoły młodzieżowej – Technikum nr 2 (do którego od 2014 nie ma naboru i które już nie funkcjonuje) oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.
 
Trzeba koniecznie podkreślić, że uchwała o zamiarze likwidacji ma charakter intencyjny i nie oznacza faktycznej likwidacji, więc nadal możliwe są rozmowy na temat przyszłości Zespołu Szkół nr 2. 
 
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości przejęcia do prowadzenia szkoły przez Ministerstwo. Warto zaznaczyć, że do 1999 roku szkoła na Będuszu podlegała Ministerstwu Rolnictwa. Starosta podkreśla, że Powiat Myszkowski chciałby odnowić tradycję szkoły rolniczej na swoim terenie i przygotowywać kadry do współczesnych wyzwań sektora rolno-spożywczego. 
 
Jak widać, podstawowym problemem jest brak uczniów. Obecnie w szkole nie ma uczniów Technikum (ostatni absolwenci zakończyli naukę w poprzednim roku szkolnym – 2016/2017), kształcą się wyłącznie słuchacze szkół dla dorosłych w systemie zaocznym w weekendy co dwa tygodnie. To oznacza, że od poniedziałku do piątku każdego tygodnia szkoła pozostaje pusta, nikt w niej nie przebywa, a utrzymywanie staje się nieracjonalne.
 
Warto także dodać, że termin zakończenia zajęć dydaktycznych wszystkich szkół dla dorosłych upływa w czerwcu 2018 r. Obecnie w szkołach tych pobiera naukę następująca liczba słuchaczy (w weekendy co dwa tygodnie):

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 38
Szkoła Policealna dla Dorosłych: 95
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: 41

W czerwcu odejdą ostatni słuchacze. Od tej pory szkoła będzie pusta przez wszystkie dni w miesiącu. Kogo więc mieliby uczyć nauczyciele? Obecnie zatrudnionych jest 8 nauczycieli, w tym 6 pełnoetatowych, pobierających pensję w wysokości odpowiedniej dla nauczycieli uczących 18 godzin i więcej tygodniowo. Obsługa administracyjna w szkole to - 2,75 etatu.
 
Jak podano wyżej, proces zmniejszania się zainteresowania szkołą jest widoczny od wielu lat. Już w 2014 roku poprzedni Zarząd Powiatu (Starosta Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Członkowie Piotr Bańka, Jarosław Kumor, Michał Trojakowski) podjął po raz pierwszy decyzję o nieutworzeniu pierwszej klasy Technikum z uwagi na zbyt mały nabór. Szkoła proponowała wówczas naukę w 4 oddziałach: technik spedytor, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu, technik geodeta. Łącznie do wszystkich tych oddziałów zgłosiło się zaledwie 10 kandydatów, więc zainteresowanie było wyjątkowo małe. Decyzja ówczesnego Zarządu sprawiła, że nie powstała pierwsza klasa.
 
Rekrutacja w następnych latach była podobna. W 2015 roku zgłosiło się 20 kandydatów, ale do aż 5 oddziałów (szkoła zaproponowała oprócz istniejących dodatkowy oddział technika weterynarii). Rok później nie zgłosił się żaden kandydat. Gimnazjaliści wybrali inne szkoły.
 
Tak nikły nabór oznacza, że w konkretnych oddziałach uczyłoby się tylko kilkoro uczniów. Np. chęć nauki w oddziale technik weterynarii zgłosiło w 2015 roku 2 uczniów, a w oddziale technik spedytor – 5 kandydatów.
 
Co więcej, prognoza demograficzna wskazuje, że trzy pozostałe placówki w pełni pokryją zapotrzebowanie uczniów wybierających szkoły w Powiecie Myszkowskim.
Demografia jest nieubłagana – o ile w roku szkolnym 2018/2019 szkołę podstawową ukończy 650 uczniów, o tyle w roku 2024/2025 będzie to zaledwie 205 absolwentów w całym Powiecie Myszkowskim. Trzeba przy tym pamiętać, że według wyliczeń jedynie 61% absolwentów wybiera szkoły na terenie Powiatu Myszkowskiego, więc w roku 2024/2025 tutejsze szkoły wybierze wg prognozy tylko 125 uczniów.

Jak widać, zainteresowanie ofertą ZS nr 2 było coraz mniejsze, a gimnazjaliści wybierali inne placówki prowadzone przez Powiat Myszkowski (ZS nr 1 w Myszkowie i ZS w Żarkach, LO w Myszkowie), co w pełni pokrywało bieżące zapotrzebowanie. 
Ostatecznie za uchwałą o zamiarze likwidacji zadecydował brak naboru do Technikum, a także to, że ZS nr 2 wymaga dużych nakładów remontowych i inwestycyjnych. Ponadto fakt, że obecnie kształcą się tylko ostatnie klasy dla dorosłych, a szkoła jest niemal ciągle pusta. 

Warto zaznaczyć, że jedną z opcji rozwiązania problemu może być założenie stowarzyszenia – np. przez Dyrektora i osoby optujące za utrzymaniem placówki – które będzie prowadzić szkołę. Powiat Myszkowski przekazywałby dotację na uczniów. Możliwość taka istnieje i może być poddana rozważeniu (Prawo oświatowe, ust. z dn14.12.2016 r., Dz.U. z 2017 r., Nr 59)
 

05

STY

2018

80034

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

tabelka_187011748.jpg

Zdjęcie: tabelka_187011748.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.