Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie : zwołania XLVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 25 stycznia 2018 roku o godz. 10.30  XLVII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,                z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/30/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia
29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/31/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn.zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018 – 2028.
14. Przyjęcie protokołu XLVI sesji z dnia 28 grudnia 2017 roku.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
 Andrzej Jastrzębski

18

STY

2018

100351

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.