Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obrady beneficjentów Subregionu Północnego

W dniach 15-16 marca 2018 roku w Ustroniu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów Subregionu Północnego realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020. Ważną częścią spotkania było posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Uczestniczył w nim Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, który jest członkiem Komitetu.
 
Posiedzenie Komitetu Sterującego  RIT, w ramach którego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania dla poddziałania 8.1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz podjęto uchwałę dotycząca akceptacji sprawozdania rocznego za 2017 rok z realizacji RIT Subregion Północny.

s1.jpg
Członkowie Komietetu Sterująceo RIT dla Subregionu Północnego: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak

Powiat Myszkowski jest ważną częścią Subregionu Północnego (obszar wchodzący niegdyś w skład nieistniejącego województwa częstochowskiego), w ramach którego rozdysponowywane są środki na inwestycje. 

W obradach Komitetu Sterującego brali udział Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak.
 
Podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego zaprezentowano tematy związane z:
-  aktualnym Stanem wdrażania RIT w Subregionie Północnym, 
- konkursami zakończonymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego, 
- konkursami aktualnie trwającymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – Subregion Północny,
- ścieżkami rowerowymi dla Subregionu Północnego,
- konkursami planowanymi na 2018 r w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – Subregion Północny,
- postępem finansowym wykorzystania alokacji dla Subregionu Północnego,
- przebiegiem przeprowadzonych kontroli w Instytucji Pośredniczącej.
 
W ramach spotkania wiele instytucji miało możliwość przedstawienia swojej działalności w obszarze funduszy unijnych, w tym m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego, która zaprezentowała: 
- projekty ARR współfinansowane z środków UE 2014 – 2020: oferta dla firm i mieszkańców subregionu północnego woj. Śląskiego,
- planowane projekty w latach 2018 – 2019, 
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, 
- Dotacje na szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania,
- Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 
6.jpg9.jpg

22

MAR

2018

88764

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

s1_594311027.jpg

Zdjęcie: s1_594311027.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.