Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 21 marca 2018 roku
 
w sprawie : zwołania L sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868)
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 29 marca 2018 roku o godz. 10.30  L sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2017.
6. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego  za rok 2017.
7. Informacja Dyrektora PUP dot. sytuacji na rynku pracy, środków na aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz projektów zrealizowanych  przez PUP w Myszkowie w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U. M. Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka                       w Myszkowie na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej „Bezpieczny powrót” na lata 2018-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018 – 2028.
14. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji z dnia 22 lutego 2018 roku i protokołu XLIX nadzwyczajnej sesji z dnia 14 marca 2018 roku.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski
 

23

MAR

2018

24938

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.