Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

We Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbył się Kongres Powiatów, którego celem była prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym proponowanych przez MEN. 
 
W wydarzeniu wziął udział Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki. Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Wśród gości wrocławskiego kongresu byli przedstawiciele: ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, a także kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN, dyrektorzy jednostek podległych MEN, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, dokonując niezbędnych zmian, które kładą nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu.

kongres.jpg
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona podczas Kongresu Powiatów we Wrocławiu

Celem działań podejmowanych przez MEN jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. 
Od 2016 roku MEN wprowadza następujące zmiany: 
 
Uelastycznienie struktury szkolnictwa i zapewnienie dostępu do dalszego kształcenia przez wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia. 
Wzmocnione kształcenie praktyczne przez umożliwienie szkołom zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na jego realizację.
Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, w celu zwiększenia trafności decyzji związanych z wyborem zawodu.
Zmiana modelu finansowania kształcenia zawodowego. 
Zniesienie limitu wynagrodzeń specjalistów z rynku pracy zatrudnianych w szkołach.
Pozyskanie partnerów do współpracy na rzecz kształcenia zawodowego. 
Zaangażowanie 1000 pracodawców  w przygotowywaniu zmian programowych (w tym w tworzeniu nowoczesnych podstaw programowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.).
Przedsiębiorstwa zawierają porozumienia ze szkołami obejmujące tworzenie klas patronackich (m.in. PKP, Polska Grupa Energetyczna, KGHM).
Przedstawiciele branż zawierają porozumienia z MEN na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego (np. branża elektryczno-energetyczna, transportu kolejowego, transportu drogowego).
Każdy pracodawca zainteresowany nawiązaniem współpracy ze szkołą może skorzystać z pomocy Koordynatorów ds. Kształcenia Zawodowego, specjalnie powołanych w tym celu w każdym kuratorium oświaty.
Utworzona przy MEN Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych bierze udział w przygotowywaniu zmian w kształceniu zawodowym i konsultowaniu ich w środowisku szkolnym.
Minister Anna Zalewska, prezentując zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, powiedziała, że od 1 stycznia 2019 r. docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. Przy podziale środków pod uwagę będą brane również: efektywność kształcenia, koszty kształcenia w zawodzie oraz wsparcie kształcenia w zawodach unikatowych.
Warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy (wydawanej na czas określony) oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. W tym zakresie zostaną wprowadzone różne warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą.
Minister Anna Zalewska wskazała również inne zmiany, które pozytywnie wpłyną na rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego:
wprowadzenie możliwości realizowania przez szkoły kwalifikacji dodatkowej pod koniec cyklu kształcenia – szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy (nowe umiejętności, nowe technologie);
umożliwienie przygotowywania uczniów podczas nauki w szkole do nabywania uprawnień branżowych niezbędnych do pracy w zawodzie;
zwiększenie liczby godzin kształcenia zawodowego w 5-letnim technikum;
wprowadzenie możliwości odbywania przez uczniów technikum staży u pracodawców;
umożliwienie kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia również osobom pracującym;
ustanowienie szkoły policealnej jako szkoły kształcącej (co do zasady) w zawodach na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacji, tj. poziomie pośrednim pomiędzy technikiem
i licencjatem/inżynierem;
umożliwienie szkołom prowadzenia krótkich form kursowych dla osób dorosłych (kursów umiejętności zawodowych);
zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom kształcącym w zawodach;
zagwarantowanie szkołom możliwości prowadzenia wydzielonych rachunków i gromadzenia dochodów, np. z tytułu darowizn lub świadczenia usług;
wprowadzenie obowiązku przystąpienia przez uczniów do egzaminu zawodowego;
podniesienie minimalnych wynagrodzeń uczniów-młodocianych pracowników.
Planuje się również zastąpienie podręczników do kształcenia w zawodach materiałami dydaktycznymi (np. e-materiałami, symulatorami). Ujednolicone będzie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin. Dodatkowo zostanie zaproponowane wprowadzenie obowiązkowych branżowych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Minister Anna Zalewska podkreśliła, że promocja szkolnictwa branżowego i technicznego wymaga wprowadzenia kompleksowego doradztwa zawodowego w systemie oświaty. 
Podczas kongresu minister Anna Zalewska podpisała porozumienie ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, a  z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. listy intencyjne dotyczące współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego.
 

11

KWI

2018

65462

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

kongres_589591659.jpg

Zdjęcie: kongres_589591659.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.