Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie dotyczące składowania/przetwarzania odpadów

W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie określenia zasad współpracy, rozpoznania, kontroli oraz przeglądu z poziomu Powiatu decyzji środowiskowych odnoszących się do wydanych zezwoleń związanych ze składowaniem / przetwarzaniem odpadów.

Spotkanie poprowadził Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, który przywitał przybyłych gości i przedstawił cel spotkania. W związku z występującymi w ostatnim czasie pożarami wysypisk śmieci na terenie całej Polski, należy omówić zasady współpracy, rozpoznania, kontroli oraz przeglądu na poziomie Powiatu decyzji środowiskowych odnoszących się do wydanych zezwoleń związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów. W naradzie uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Agnieszka Smuga, Małgorzata Trepka-Psyk, Andrzej Słaboń, Anna Łagodzińska, Michał Paliga, Katarzyna Wawryła-Stodółkiewicz, Marcin Madej, Bogusław Solski, Henryk Szewczyk, Sebastian Jurczyk, Andrzej Wróbel, Angelina Giewon, Sylwia Grabowska, Tadeusz Zamorowski.

odpady1.jpg
Spotkanie z udziałem przedstawicieli urzędów i służb mundurowych poprowadził Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki

Na wstępie Starosta uczulił przedstawicieli gmin, aby byli czujni i reagowali na każdy sygnał o nieprawidłowościach i podejrzanych działaniach w zakresie składowania i przetwarzania odpadów na swoim terenie. Zaznaczył również, że tylko wzajemna współpraca Powiatu, Gmin oraz służb porządkowych może przyczynić się do utrzymania spokoju i uniknięcia pożarów na terenach wysypisk śmieci.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myszkowie Agnieszka Smuga poinformowała, że przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność składowania i/ lub przetwarzania odpadów musi spełnić określone w Ustawie o odpadach warunki, m.in.:
• odpowiednia powierzchnia terenu
• utwardzony teren,
• plan zagospodarowania przestrzennego zgodny z profilem prowadzonej działalności,
• kanalizacja.
Pani Naczelnik dodała, że przed wydaniem pozwoleń każde przedsiębiorstwo jest kontrolowane przez przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Powiatu Myszkowskiego. Dodatkowo w ciągu roku Wydział planuje i przeprowadza kontrole, o których, zgodnie z przepisami, informuje wskazane przedsiębiorstwo z tygodniowym wyprzedzeniem. Przedmiotem takich kontroli jest zgodność prowadzonej działalności z wydanym pozwoleniem.

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Myszkowie Henryk Szewczyk poinformował, że odpowiednie jednostki Policji, po otrzymaniu informacji o nielegalności prowadzonej działalności, również zobligowane są do przeprowadzania kontroli. 

Zastępca Komendanta KP PSP w Myszkowie Sebastian Jurczyk poinformował, że przedstawiciele Straży Pożarnej także prowadzą kontrole przedsiębiorstw na terenie powiatu myszkowskiego. Kontrole te dotyczą m. in. budynków, stref pożarowych, dróg dojazdowych i pożarowych. O terminie planowanej kontroli przedsiębiorstwo jest informowane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Na propozycję o przeprowadzeniu wspólnej kontroli wszystkich jednostek Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myszkowie Agnieszka Smuga zwróciła uwagę, że zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Przedsiębiorców zabrania się wykonywania większej liczby kontroli jednocześnie.

Ustalono podjęcie następujących działań:
- Komendant Policji w Myszkowie podejmie kontakt z Wojewódzką Komendą Policji w sprawie wskazania wytycznych i znalezienia możliwości prawnych do powołania komisji, w której przedstawiciele gmin i jednostek porządkowych mogliby wspólnie przeprowadzać oględziny lub kontrolę w zakresie swoich kompetencji;

- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myszkowie niezwłocznie przygotuje listę aktywnych decyzji z podziałem na poszczególne gminy i przekaże ww. wykaz do gmin, KPP i KP PSP;

- Przedstawiciele gmin z terenu powiatu myszkowskiego zweryfikują przedsiębiorstwa, dla których została wydana taka decyzja, pod względem aktualności i profilu działania. Wyniki z przeprowadzonej weryfikacji zostaną przesłane do Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r., która w przypadku zgłoszonych wątpliwości i nieprawidłowości zleci kontrolę i przekaże prośbę o skontrolowanie danego przedsiębiorstwa w ramach swoich kompetencji do Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Straży Pożarnej w Myszkowie.
 

26

CZE

2018

6390

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

odpady1_138905997.jpg

Zdjęcie: odpady1_138905997.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.