Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 13 grudnia 2018 roku
 
w sprawie : zwołania III sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 21 grudnia 2018 roku o godz. 11.00  III sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myszkowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
7. Podjęcie uchwały w spawie delegowania radnych powiatowych do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim.
8. Analiza aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                            w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2019 rok.
a) Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa
b) Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa.
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e) Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
f) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
15. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu z dnia 5 grudnia 2018 roku Rady Powiatu w Myszkowie.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady 
Wojciech Picheta
 
 

18

GRU

2018

16824

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.