Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Akcja Zima w Powiecie Myszkowskim

Zima zadomowiła się na dobre. Jak co roku Powiatowy Zarząd Dróg jest bardzo dobrze przygotowany zmiennych warunków atmosferycznych. Należy spodziewać się, że główne uderzenie zimy jeszcze przed nami, jednak już doświadczyliśmy pierwszych zimnych dni i opadów śniegu. 

zima1.jpg

Bardzo ważne jest, aby utrzymanie dróg stało na jak najwyższym poziomie. PZD każdego roku gromadzi materiały i przygotowuje sprzęt, aby na bieżąco radzić sobie podczas trudnych warunków.

W zakres utrzymania PZD wchodzi 159,8 km dróg powiatowych, które utrzymywane będą w IV standardzie Zimowego Utrzymania Dróg. Należy do tego dodać 117,7 km dróg wojewódzkich, które utrzymywane będą w standardach II i III.
Łączna długość dróg, na których prowadzona będzie akcja odśnieżna wynosi: 277,5 km     

Aby sprostać wymaganiom pogody, Powiatowy Zarząd Dróg wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, w skład którego wchodzą:

4 szt. pługo- piaskarko-solarki
3 szt. pługo-piaskarki P-1
1 szt. równiarka samojezdna
1 szt. ładowarka do odśnieżania
1 szt. ładowarki do załadunku materiałów
1 szt. ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem do odśnieżania i posypywania chodników
1 szt. zamiatarka chodnikowa

Oprócz sprzętu obcego przy  zimowym utrzymaniu dróg pracował sprzęt PZD Myszków:  1 szt. koparko-ładowarka „KOMATSU” 1 szt. pług wirnikowy
Łączna ilość pracowników -  14

Przed przystąpieniem do Akcji Zima, PZD gromadzi duże ilości piasku i soli. Stan materiałów przedstawia się następująco:

- Drogi powiatowe: sól - 400 Mg; piasek - 3.417 Mg
- Drogi wojewódzkie: sól - 1.780 Mg; piasek - 5.533 Mg

W czasie zimy na n/w odcinkach dróg wojewódzkich zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne:
- DW nr 789 odc./łuki poziome/  m. Tomiszowice (1.000mb)
- DW nr 789 odc. Żarki – Niegowa (500mb)
- DW nr  793 odc. Będusz – Smudzówka – Leśniaki (1.500mb)

Koordynator  „Akcji Zima” na poziomie samorządowym.
W naszym powiecie „akcję zimową” prowadzi i koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Sprawny system zimowego utrzymania dróg to współpraca różnych podmiotów. W tym celu w naszym powiecie powołane zostało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W składzie sztabu znaleźli się przedstawiciele gmin i jednostek podległych Starostwu m.in. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
W przypadku zjawisk o charakterze klęsk żywiołowych zadaniem Centrum jest zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i koordynacja działań. Bardzo ważna jest również współpraca służb policji i służb drogowych ze względu na konieczność kierowania ruchem w czasie trudnej sytuacji na drogach.

Telefony kontaktowe
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie tel.034 /314-83-04 lub 314-89-96, Fax.034 / 314-83-04 
2.Kierownik Obwodu Drogowego pełniący obowiązki Kierownika z.u.d. Marek Ociepka – tel.kom.502-228-941
3.Telefon komórkowy dyżurny - 509-557-093
4.Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg -  Zbigniew Cesarz    – tel. kom. 609-930-149

Dyżury prowadzone są przez 24 godz. na dobę przez pracowników PZD.
Sprzęt zatrudniany jest zgodnie z potrzebą i na wezwanie dyżurnych. Dyżurni przez cały okres zimowy sporządzają meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponadto na bieżąco udzielane są informacje użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach. Bardzo cenne są również informacje ostanie dróg otrzymywane na bieżąco z Policji.

Sposób informowania i ostrzegania mieszkańców oraz podróżnych o sytuacji  na drogach
Przez cały okres zimowy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg przygotowują meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Myszkowie. Ponadto na bieżąco udzielane są informacje użytkownikom dróg i środkom masowego przekazu o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach.

zima2.jpg

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019

1. Droga nr 1010-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Dębowiec-PustkowieChorońskie – Choroń – dł. odc. 2,9 km
2. Droga nr 1011-S - Gr. z powiatem częstochowskim – Poraj - skrzyż. z DW 791 - dł. odc. 0,4 km
3. Droga nr 1012-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Choroń-Poraj-Gęzyn-Koziegłowy - dł. odc. 16,6 km
4. Droga nr 1013-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Zaborze-Zalew Zaborze-Przybynów - dł. odc. 4,7 km
5. Droga nr 1014-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Gorzków Nowy-Postaszowice-Niegowa-skrzyż. z DW - dł. odc. 6,3 km
6. Droga nr 1015-S - Skrzyż. z DP nr S-1016 – Mzurów-Dąbrowno-gr. z powiatem Częstochowskim - dł. odc. 4.0 km
7. Droga nr 1016-S - Gr. z powiatem częstochowskim Bystrzanowice Mzurów,skrzyż. z DP nr S-1015 Niegowa-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 6,4 km
8. Droga nr 1017-S - Gr. z powiatem częstochowskim-Kamionka-Sokolniki-Kroczyce-gr. z powiatem zawierciańskim - 3,8 km
9. Droga nr 1710-S - Sokolniki-skrzyż. z DP nr S-1017 –Zagórze-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 1,6 km
10. Droga nr 1711-S - Skrzyż. z DW 789 – Bliżyce-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 5,3 km
11. Droga nr 1712-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789-Ogorzelnik-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 3,8 km
12. Droga nr 1713-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789 – Mirów-Kotowice-skrzyż. z DW 792-gr.z powiatem zawierciańskim – dł. odc. 6,6 km
13. Droga nr 1714-S - skrzyż. z DW 793 – ul.Sikorskiego-ul.1-go Maja- ul. Stawowa-ul.Bory- gr. z powiatem zawierciańskim dł. odc. 4,4 km
14. Droga nr 1715-S - skrzyż. z DW 791 – Kopaniny-gr. powiatu zawierciańskiego - dł. odc. 1,0 km
15. Droga nr 2310-S - Gr. z powiatem lublinieckim-skrzyż. z DK-1-Siedlec Duży-Rosochacz-skrzyż. z DP S-1012 – dł. odc. 7,5 km
16. Droga nr 2311-S - Gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży Mzyki-Gniazdów skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 2,8 km
17. Droga nr 2312-S - Gr. z powiatem lublinieckim-m.Wożniki-Cynków-Winowno-skrzyż. z DK-1 - dł. odc. 7,1 km
18. Droga nr 3210-S - Skrzyż.z DK-1-Wojsławice-Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim - dł. odc. 7,5 km
19. Droga nr 3800-S - Skrzyż. z DP nr S-1012/Rosochacz/-Kuźnica Mała-Oczko-Lgota Mokrzesz-skrzyż. z DW 789 Lgota Górna - dł. odc. 3,7 km
20. Droga nr 3801-S - Skrzyż. z DW 789-Koziegłówki-Mysłów-Osiek-skrzyż.
z DW 791/Postęp/- dł. odc. 9,7 km
21. Droga nr 3802-S - Skrzyż. z DW 791 – Lgota Górna-Gliniana Góra-Osiek-Pustkowie Lgockie-Huta Stara-skrzyż. z DP nr S-3804 - dł. odc. 10,2 km
22. Droga nr 3803-S - Osiek-Koclin-Pińczyce-Żelisławice gr. z powiatem będzińskim - dł. odc. 6,1 km
23. Droga nr 3804-S - Skrzyż. z DK-1-Zabijak-Pińczyce-Huta Stara- skrzyż. z
DW 793 - dł. odc. 6,5 km
24. Droga nr 3805-S - Skrzyż. z DW 791- Masłońskie-Ostrów-Przybynów-skrzyż. Z DP nr S 3809 - dł. odc. 5,1 km
25. Droga nr 3806-S - Gorzków Stary-skrzyż.z DP nr S-1014-Ludwinów-Trzebniów-Moczydło-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 9,7 km
26. Droga nr 3807-S - Skrzyż. z DP nr S 1711-Bliżyce-Sokolniki-skrzyż. Z DP nr S 1017 – dł. odc. 2,6 km
27. Droga nr 3808-S - Skrzyż. z DW 793-Helenówka-Jaworznik-skrzyż. z DW 792 – dł. odc. 3,9 km
28. Droga nr 3809-S - Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż.z DW nr 793 – dł. odc. 5,3 km
29. Droga nr 3810-S - ul.Słowackiego-Myszków-Nowa Wieś-skrzyż.z DW nr 789 – dł. odc. 4,3 km

Razem: 159,8km


Wykaz dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019:

1. DW nr 789 - Gniazdów –Koziegłowy –Żarki- Niegowa - Staromieście - DW nr 46 – dł. odc. 38,8 km z tego :
- odc. Gniazdów – Koziegłowy – dł. odc. 2,89 km
-odc. Koziegłowy - Żarki- Niegowa - Staromieście - DK nr 46 – dł. odc. 35,91 km
2. DW nr 791 - odc. DK nr 1-Osiny-Poraj-Myszków- gr. Powiatu - dł. odc. 29,9 km
3. DW nr 792 - Żarki - Kroczyce DK – 78 – dł. odc. 16,4 km
4. DW nr 793 - Janów - /DK nr 46/- Żarki -Myszków - Siewierz /DK nr 78/ - dł. odc. 32,6 km
Razem: 117,7 km

Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem:

I. Gmina Żarki
- DP nr 3809-S Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż. z DW 793 - odc. Choroń – Przybynów - 3,65 km

II. Gmina Niegowa
- DP nr 1710-S Sokolniki – Zagórze – gr. z powiatem zawierciańskim - odc. Zagórze – Woźniki - 0,65 km

III. Gmina Koziegłowy
- DP nr 2310-S gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży-skrzyż.z DK-1 Rosochacz-skrzyż. z DP S 1012 - odc. Woźniki – Siedlec Duży- 0,2 km
- DP nr 2311-S gr.z powiatem lublinieckim Siedlec Duży – Mzyki - Gniazdów skrzyż. z DW 789 - odc. Mzyki – Siedlec Duży              -  0,15km
- DP nr 3800-S skrzyż. z DP nr S 1012-Kużnica Mała– Oczko–Lgota Górna-Mokrzesz-skrzyż.z DW 789-Lgota Górna - odc. skrzyż. z DP nr S 1012/Rosochacz/- Kużnica Nowa - 1,15 km
- DP nr 3210-S skrzyż. z DK-1 – Wojsławice Cynków-Zendek –gr.z powiatem tarnogórskim - odc. Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim-3,7 km

III. Gmina Poraj


Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
10
STY
2019
72793
razy
czytano

1232/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
zima1_12355961.jpg

zima1_12355961.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski