Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie : zwołania IV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 stycznia 2019 roku o godz. 11.00  IV sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
5.    Informacja na temat aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Myszkowie.
6.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana E. P.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
12.    Podjęcie uchwały w  sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019-2028.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2019 rok.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2019 rok.
15.    Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2018 roku Rady Powiatu w Myszkowie.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
  Wojciech Picheta24

STY

2019

44497

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.