Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie : zwołania VII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m
zwołać na dzień 28 marca 2019 roku o godz. 13.00  VII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                  i przeciwpowodziowej.
7.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dot. sytuacji na rynku pracy, środków na aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz projektów zrealizowanych  przez PUP w Myszkowie w 2018 roku.
8.    Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028.
16.    Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Powiatu z dnia 28  lutego 2019 roku i VI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 7 marca 2019 roku.
17.    Wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
19.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
  Wojciech Picheta

22

MAR

2019

73390

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.