Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie : zwołania VII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m
zwołać na dzień 28 marca 2019 roku o godz. 13.00  VII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                  i przeciwpowodziowej.
7.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dot. sytuacji na rynku pracy, środków na aktywne formy wsparcia dla osób bezrobotnych oraz projektów zrealizowanych  przez PUP w Myszkowie w 2018 roku.
8.    Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028.
16.    Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Powiatu z dnia 28  lutego 2019 roku i VI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 7 marca 2019 roku.
17.    Wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
19.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
  Wojciech Picheta
Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
22
MAR
2019
73636
razy
czytano

1197/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski