Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 11 grudnia 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 19 grudnia 2019 roku o godz. 8.00  XVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie           międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup przenośnych, ręcznych urządzeń nawigacyjnych i kart pamięci dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2033.
15. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
16. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
18. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa.
19. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
20. Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
21. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
22. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok. 
23. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2019 roku .
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
26. Zamknięcie obrad sesji.
 
Wiceprzewodniczący Rady
 
         Janusz Romaniuk
 

12

GRU

2019

54676

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.