Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 22 stycznia 2020 roku
 
w sprawie : zwołania XIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 30 stycznia 2020 roku o godz. 8.00  XIX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie,
przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie
        międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana A P. na Dyrektora Powiatowego
        Zarządu Dróg w Myszkowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu
        administracji rządowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu            w Myszkowie na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na
        2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
        konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
        Zdrowotnej w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia Szkoły Muzycznej
        II stopnia w Myszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żarki w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niegowa w roku
        2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myszków w roku
        2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poraj w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koziegłowy w roku
        2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
        2020-2033.
22. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 roku.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach
        radnych w okresie międzysesyjnym.
25. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta
 
 

23

STY

2020

69090

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.