Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego  

Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie:

I. Kultury i sztuki, p/n:
Promowanie inicjatyw kulturalnych poprzez organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych     i działań mających znaczenie jako czynnik integracji i budowy tożsamości lokalnej                   i regionalnej społeczności Powiatu Myszkowskiego

II. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, p/n: 
Upowszechnianie zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego         i sportu poprzez organizację i wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz przygotowań i udziału młodzieży reprezentującej Powiat Myszkowski w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach.

Termin składania ofert: 21.02.2020 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 roku na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosi łącznie 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy zł). 
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 roku na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi łącznie 40,000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł.)
 
Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Myszkowskiego, zakładka „Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia” pod linkiem: konkurs ofert
 

31

STY

2020

27046

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.