Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) powiat myszkowski zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- nie zostały wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie
- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 
3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i złożenie zgłoszenia do dnia 20.02.2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które kandydat reprezentuje.
 
4. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu.
 
Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: formularz.docx

13

LUT

2020

31113

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.