Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

II Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza drugą nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącym  osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, prowadzącą działalność gospodarczą.
 
Uwaga: przed wypełnieniem  i  złożeniem wniosku należy zapoznać się
 z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników"
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na cz. II  , cz. V  ww. Zasad.
 
Wnioski będzie można składać w dniach 15.05.2020 – 28.05.2020
 
Jeśli wnioskodawca prowadzi równolegle działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach z wnioskiem o dofinansowanie należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C formularza dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod bezpośrednim linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej  poprzez  platformę praca.gov.pl
 
Wniosek  wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pakiet wymaganych dokumentów:
• Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
• umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
• Formularza pomocy publicznej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Wypełniając wniosek elektronicznie należy zwrócić uwagę na konieczność załączenia niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej (bez konieczności uprzedniego drukowania, podpisywania i skanowania).
Ze względu na obecną sytuację wynikającą z ogłoszenia w kraju stanu epidemii oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rekomenduje składanie wniosków w postaci elektronicznej.

Elektroniczna   wersja   wniosku   znacznie   przyspieszy   jego   weryfikację  i   realizację.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia dokumentów w wersji papierowej wnioskodawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w Urzędzie celem podpisania umowy.
 
Formularze Wniosków o dofinansowanie, Zasady ubiegania się o środki na uzyskanie dofinansowania oraz dokumenty informacyjne znajdują się w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców" - „Tarcza antykryzysowa COVID-19".
Wnioski złożone przed terminem naboru lub po jego terminie, jak również  złożone   w innej formie niż wymagane pozostaną bez rozpatrzenia
 
Informacje na temat przedmiotowej formy wsparcia można uzyskać klikając tutaj  lub pod numerem telefonu: 34 313 46 46 w. 113, 124.
 
Wniosek dostępny jest na platformie praca.gov.pl
 
art. 15zzc ustawy    z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).
 

11

MAJ

2020

9921

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.