Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 19 maja 2020 roku
 
w sprawie : zwołania XXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 26 maja 2020 roku o godz. 9.00  XXII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia  planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej szkoły II stopnia w Myszkowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu w Myszkowie Nr XVII/124/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2020 – 2033.
13. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu z dnia 31 marca 2020 roku.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady                  
Wojciech Picheta
 

20

MAJ

2020

12605

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.