Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 października 2020 roku w sprawie : zwołania XXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
postanawiam 

zwołać na dzień 29 października 2020 roku o godz. 12.00 XXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. (referują: Starosta Myszkowski, Przewodniczący Rady Powiatu)
6.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie  nt. sytuacji na rynku pracy oraz środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku.
7.    Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie dot. przygotowania do zadań zimowego utrzymania dróg na sezon 2020/2021.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup kaset testowych do wykrywania  w ślinie środków działających podobnie do alkoholu do urządzenia DRUG Test 5000 dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie .
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu Ruda Śląska zadania Powiatu Myszkowskiego z zakresu edukacji publicznej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26.05.2020 w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu do użytkowania.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Powiatu w  Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myszkowskiego.
15.    Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2020 roku.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady            

  Wojciech Picheta

 

22

PAŹ

2020

551

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.