Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 października 2020 roku w sprawie : zwołania XXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
postanawiam 

zwołać na dzień 29 października 2020 roku o godz. 12.00 XXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. (referują: Starosta Myszkowski, Przewodniczący Rady Powiatu)
6.    Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie  nt. sytuacji na rynku pracy oraz środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku.
7.    Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie dot. przygotowania do zadań zimowego utrzymania dróg na sezon 2020/2021.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup kaset testowych do wykrywania  w ślinie środków działających podobnie do alkoholu do urządzenia DRUG Test 5000 dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie .
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu Ruda Śląska zadania Powiatu Myszkowskiego z zakresu edukacji publicznej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26.05.2020 w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu do użytkowania.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Powiatu w  Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myszkowskiego.
15.    Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2020 roku.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady            

  Wojciech Picheta

 

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
22
PAŹ
2020
794
razy
czytano

799/4268

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski