Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie : zwołania XXVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920) postanawiam

zwołać na dzień 26 listopada 2020 roku o godz. 10.00 XXVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów obowiązujących w 2021 roku.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Myszkowskim na lata 2021-2026.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myszkowskim na lata 2021-2023”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2024-2027”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lokalu do użytkowania.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/167/2020 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  w 2020 roku.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian oraz przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.
19.    Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu z dnia 29 października 2020 roku.
20.    Wnioski i oświadczenia radnych.
21.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
22.    Zamknięcie obrad sesji.
                            

                                    Przewodniczący Rady                                                              

                                      Wojciech Picheta

 

19

LIS

2020

717

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.