Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

NABÓR WNIOSKÓW DO 10 SIERPNIA 2020 
 
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE PRZEZ POWIAT MYSZKOWSKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 5 690 614,00 ZŁ
 
Inwestycje finansowane lub dofinansowane:
 
2020 rok:
 
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 im.  E. Kwiatkowskiego w Myszkowie 
Dofinansowanie 1.449.576,15 zł
Całkowita wartość inwestycji 6.149.000,00 zł
 
- Przebudowa DP 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+43,57 do km 0+537 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostu
Dofinansowanie 256.306,54 zł
Całkowita wartość inwestycji 3.014.170,00 zł
 
- Przebudowa DP 1012 S na odc. ok 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj  w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rz. Warta w ciągu DP 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska
Dofinansowanie 787.224,55 zł
Całkowita wartość inwestycji 3.232.353,00 zł 
 
- Przebudowa DP 2311 S na odc. 2430,0 m od ronda w m. Mzyki do DW 789
Dofinansowanie 588.256,11 zł
Całkowita wartość inwestycji 2.550.640,00 zł
 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2312 S w m. Cynków ul. Woźnicka
Dofinansowanie 250.013,67 zł
Całkowita wartość inwestycji 1.346.697,00 zł,  w tym środki Gminy Koziegłowy 613.864,00 zł
 
Przebudowa DP 3804 S na odc. Myszków ul. Pińczycka do Stara Huta ul. Myszkowska dł. odcinka 271,0 m 
Dofinansowanie 298.718,73 zł
Całkowita wartość inwestycji 1.248.322,00 zł
 
Dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów P.POŻ”-Wykonanie decyzji nr 10/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
Dofinansowanie 283.814,17 zł
Całkowita wartość inwestycji 479.604,00 zł
 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3809 S Przybynów – Zaborze
Dofinansowanie 177.120,00 zł
 
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie: na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dofinansowanie 1.194.440,11 zł
Całkowita wartość inwestycji 4.281.586,00 zł
 

NABÓR WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA 2020 R

ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE PRZEZ POWIAT MYSZKOWSKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 21 138 600,00 ZŁ

Inwestycje finansowane lub dofinansowane:

Terminy realizacji: 2020-2022:

Zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla SP ZOZ w Myszkowie
Dofinansowanie 780.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 1.300.000,00 zł

Zakup i montaż wysokospecjalistycznego angiografu dla SP ZOZ w Myszkowie
Dofinansowanie 1.610.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 2.300.000,00 zł

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S o długości 882,26 mb nad torami PKP w m. Kotowice oraz chodnika
Dofinansowanie 3.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 7.800.000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków–Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km
Dofinansowanie 10.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 38.000.000,00 zł

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2312S Cynków – Krusin o dł. 1,42 km w miejscowości Cynków
Dofinansowanie 1.748.600,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 3.497.200,00 zł

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3809 S Przybynów-Zaborze o dł. 4,1 km
Dofinansowanie 4.000.000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 9.000.000,00 zł 

 

 

 

 
 

18

LIS

2020

674

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.