Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie : zwołania XXX sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
postanawiam zwołać na dzień 30 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 XXX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2019. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2024-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  powierzchni użytkowej z dotychczasowym najemcą przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  powierzchni użytkowej z dotychczasowym najemcą przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2033.
13. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2021 rok.
14. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2021 rok.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
16. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii i wniosków Komisji Finansów, Rozwoju i Rolnictwa.
17. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
18. Uwagi lub stanowiska klubów radnych.
19. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
20. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2021 rok. 
21. Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2020 roku i XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2020 roku.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
24. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
 
   Wojciech Picheta 
 
    

17

GRU

2020

392

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.