Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Inwestycje drogowe w Powiecie Myszkowskim

W roku 2020 Powiat Myszkowski wykonał inwestycje drogowe, które wpłyną na poprawę jakości dróg powiatowych. Zrealizowano drogowe zadania inwestycyjne na które pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
Jednym z najważniejszych zadań powiatowych jest prowadzenie inwestycji, dzięki którym poprawia się otoczenie publiczne i z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy. Plan inwestycyjny na mijający rok był imponujący. Z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z przedsięwzięciami o znacznym rozmachu.
 
 - Dzięki tym działaniom poprawie ulegnie jakość infrastruktury drogowej. W roku 2020 zrealizowaliśmy szereg ważnych inwestycji na drogach powiatowych, pozyskaliśmy na te cele znaczne środki finansowe, więc zakres naszych działań mógł się znacząco zwiększyć, a mieszkańcy naszego powiatu mogą jeździć po drogach o wysokiej jakości mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.
 
W roku 2020 wykonano zadania inwestycyjne: 
 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+043,57 do km 0+537 łącznie z robotami na przepuście i przebudowa mostu.
 
Wartość zadania: 3 014 169,48 zł 
Środki na realizację zadania:
 - Środki własne: 949 361,26 zł
 - Fundusz Dróg Samorządowych: 1 808 501,68 zł
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 256 306,54 zł
Roboty odebrano w dniu 14.10.2020 r.
 
2. Przebudowa DP 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w m. Mzyki do DW789.
 
Wartość zadania: 2 550 639,65 zł 
Środki na realizację zadania: 
- Środki własne: 359 244,75 zł 
- Fundusz Dróg Samorządowych: 1 530 383,79 zł
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 588 256,11 zł 
- Gmina Koziegłowy: 72 755,00 zł
Roboty odebrano w dniu 10.11.2020 r.
 
 
3. Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m.
 
Wartość zadania: 1 194 874,90 zł 
Środki na realizację zadania:
 - Środki własne: - 
- Fundusz Dróg Samorządowych: 896 156,17 zł –
-  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 298 718,73 zł
 Roboty odebrano w dniu 12.11.2020 r.
 
 
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2312 S w m. Cynków w ramach przebudowy drogi.
 
Wartość zadania: 1 252 307,29 zł
 Środki na realizację zadania: 
- Środki własne: 388 429,94 zł 
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 250 013,66 zł 
- Gmina Koziegłowy: 613 863,69 zł
Roboty odebrano w dniu 26.11.2020 r.
 
 
 
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku około 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Warta w ciągu DP 1012 S wm. Poraj ul. Jastrzębska.
 
Wartość zadania: 3 232 349,64 zł 
Środki na realizację zadania: 
- Środki własne: 539 440,32 zł
 - Fundusz Dróg Samorządowych: 1 905 684,80 zł 
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 787 224,52 zł
Roboty odebrano w dniu 30.11.2020 r.
 
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę kolejnych odcinków dróg powiatowych. 

17

GRU

2020

549

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.